Profesura dla o. Zbigniewa Kubackiego SJ

Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. kard. Kazimierz Nycz 30 czerwca 2018 r. w Warszawie w obecności prowincjała Tomasza Ortmanna, grona profesorów i studentów wręczył o. dr. hab. Zbigniewowi Kubackiemu SJ rektorowi PWTW Collegium Bobolanum akt nadania tytułu profesora tzw. belwederskiego.

Społeczność Collegium Bobolanum gratuluje o. prof. Zbigniewowi Kubackiemu tak istotnego docenienia jego dotychczasowej działalności akademickiej i życzy dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i duszpasterskich.

Wacław Oszajca SJ

Za: www.jezuici.pl