Radośnie u Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach

Niedziela Gaudete, tj. trzecia niedziela adwentu była niezwykle radosna w pijarskiej parafii na Siekierkach.

Na mszy świętej dla dzieci, o godz. 11.00 adwentowe pieśni pięknie śpiewał dziecięcy parafialny zespół chóralny „Piccolo Coro Calasanziano” pod dyrekcją p. Małgorzaty Trzaskalik – Wyrwa.

Po nabożeństwie dzieci otrzymały indywidualne, kapłańskie błogosławieństwo, a następnie okolicznościowe obrazki .

W kruchcie kościoła można było nabyć pierniki, kartki świąteczne i zabawki na choinkę, wykonane przez małych chórzystów, a datki przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci z chóru i ze służby liturgicznej.

Chór „Piccolo Coro Calasanziano” powstał w 2014 roku i od tego czasu śpiewa na mszach dla dzieci o godz. 11.00 . Młodzi chórzyści szkolą swój śpiew , uczestnicząc wraz z opiekunami w różnych muzycznych spotkaniach, warsztatach i konkursach.

Dynamiczny rozwój pijarskiej parafii p.w. NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach jest widoczny . Wystarczy czytać ogłoszenia aby móc stwierdzić, że w tym miejscu , gdzie w latach 1943 – 1949 objawiali się Matka Boża i Pan Jezus , przybywa coraz więcej propozycji rozwoju duchowego dla parafian, mieszkańców Warszawy i pielgrzymów .

Sanktuarium obfituje w ilość grup, rekolekcji maryjnych , różnych warsztatów , regularnych nocnych i kilkugodzinnych czuwań modlitewnych , na które przyjeżdżają młodzi i starsi z całej Warszawy i okolic, a nawet z dalszych miejsc Polski.

Od 10 lat znajduje tutaj swoje miejsce grupa „Odrodzenie” , która regularnie modli się o duchowe odrodzenia narodu polskiego.

Od kilku lat warszawska Misja św. Faustyny prowadzi tutaj programowe kilkugodzinne czuwania przebłagalne w intencji Ojczyzny.

W kościele na Siekierkach nie słychać płaczu dzieci, pomimo dużej ilości młodych rodzin na mszach o godz. 11.00, czy też na mszach z chrztami. Dzieci tutaj są radosne i czują się jak w domu. Widać to w kościele i w kaplicy MB Nauczycielki Młodzieży obok prezbiterium. Małe i bardzo małe dzieci siedzą w ławkach z rodzicami, siadają przy głównym ołtarzu oraz przy ołtarzu św. Józefa Kalasancjusza.

Po mszy świętej dzieci chętnie ustawiają się w kolejkę i oczekują na otrzymanie od kapłana krzyżyka na czole . Do kolejki dołączają rodzice z dziećmi na ręku i w wózeczkach.

To zapewne Matka Boża Nauczycielka Młodzieży , gospodyni sanktuarium i św. Józef Kalasancjusz , zakonodawca pijarów , obrońca dzieci i twórca nowatorskiego systemu nauczania sprawiają, że młode rodziny z dziećmi czują się tutaj szczęśliwe , co z łatwością można zauważyć.

Spełniają się przepowiednie i życzenia Matki Bożej co do tego miejsca , które sama wybrała aby wzywać ludzi do pokuty, modlitwy i nawrócenia m.in. wskazanie z 20 października 1943 roku: „To miejsce jest święte, należy je czcić i szanować”.

Anna Dziemska