Redemptoryści: Duchowni grekokatoliccy odbyli rekolekcje w Rowach

W dniach  28 – 31 maja w naszym domu rekolekcyjno-wypoczynkowym SCALA w Rowach swoje rekolekcje kapłańskie przeżywało duchowieństwo obu eparchii Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego w Polsce.

Rekolekcjom przewodniczył J.E. Władyka Benedykt (Aleksijczuk), biskup pomocniczy lwowski UKGK. Udział w rekolekcjach wziął także J.E. Bp Włodzimierz R. Juszczak OSBM. Bóg zapłać Drogim i czcigodnym Księżom Biskupom i Księżom za wybranie naszego domu na coroczne rekolekcje kapłańskie.

W ostatni dzień rekolekcji, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Bp Władyka Benedykt poświecił Drogę Krzyżową w kaplicy domu rekolekcyjnego. Stacje Drogi Krzyżowej wykonała na desce Katarzyna Listwon z Warszawy.

o. Piotr Podraza CSsR

Za: www.redmptor.pl