Redemptoryści: Wizytacja seminarium przed odnowieniem współpracy z UPJPII

8 listopada 2017 r. w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie odbyła się wizytacja komisji z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach procesu odnawiania umowy o współpracy.

W skład tej komisji wchodziło trzech członków Rady Wydziału: prodziekan ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII jako  jej przewodniczący, ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII – członek komisji oraz sekretarz o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.

Wizytacja rozpoczęła się przywitaniem naszych gości i uroczystym obiadem. Po krótkim zapoznaniu się wizytatorów z murami naszego seminarium odbyło się spotkanie ze studentami. Goście zapoznali się także m. in. z naszą biblioteką, pracownią komputerową, aulą i salami wykładowymi.

WSD Redemptorystów w Tuchowie od 1987 r. współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna). Dzięki temu absolwenci naszego seminarium m. in. otrzymują tytuły magisterskie nadawane przez UPJP II, a od bieżącego roku są od początku swych studiów w Tuchowie także pełnoprawnymi studentami krakowskiego uniwersytetu.

wsd.redemptor.pl

Za: www.redemptor.pl