Rogacjoniści: Kończy się wizyta kanoniczna przełożonego generalnego

Dzisiaj, 5 marca 2013 roku, po spotkaniu ze współbraćmi ze wspólnoty warszawskiej, kończy się wizyta kanoniczna Przełożonego Generalnego, Ojca Angelo Mezzari, we wszystkich wspólnotach przynależących do Prowincji Włochy Centralno Północne. Podczas wizytacji Ojcu Generałowi towarzyszył Doradca Generalny, Ojciec Mateusz Sanavio. Ojciec Prowincjał, zapoznając wszystkich współbraci z wizytą kanoniczną podkreślił, że wizyta Przełożonego Generalnego w Prowincji jest korzystną okazją do oceny i weryfikacji życia i działalności zgromadzenia.

Jest również okazją do refleksji na temat aktualnych problemów i perspektyw Prowincji, w celu zidentyfikowania strategii zarządzania bardziej dostosowanego do promowania lepszej i bardziej konsekwentnej jakości życia konsekrowanego w poszczególnych wspólnotach, w indywidualnym życiu współbraci, w wysiłku dawania świadectwa jedności i apostolskiego zaangażowania w Kościele i na terytorium, gdzie się znajdujemy.

Wizyta kanoniczna Przełożonego Generalnego kończy się 8 marca 2013 roku w siedzibie prowincji w Padwie, gdzie również się rozpoczęła 28 stycznia. Oficjalne zakończenie zostanie poprzedzone Zgromadzeniem Prowincjalnym, na które są zaproszeni wszyscy współbracia z Prowincji, a które odbędzie się 7 marca 2013 roku, w naszym domu zakonnym we Florencji. Podczas zaplanowanego Zgromadzenia Ojciec Generał we wspólnym dialogu, przedstawi sprawozdanie na temat zagadnień i problemów życia i apostolstwa, które napotkał podczas pobytu we wspólnotach lokalnych.

Więcej (zdjęcia) na: www.rcj.pl