Są rycerzami Jasnogórskiej Bogarodzicy…

Europejska Pielgrzymka Rycerzy Jasnogórskiej Bogarodzicy trwała 5 i 6 listopada na Jasnej Górze. W tym roku przypada jubileusz 20. lecia istnienia Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy.

„Dwadzieścia lat to bardzo mało i bardzo dużo. W ciągu tych dwudziestu lat zdarzyło się bardzo dużo zarówno w kraju, w Polsce, jak i w całej Europie – mówi Ryszard Gosk z Kolonii w Niemieczech, sekretarz Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy – Naszym głównym działaniem jest dawanie świadectwa wiary poprzez krzewienie kultury chrześcijańskiej w Europie i na świecie, i szczególnie w tym roku chcemy podziękować Matce Boskiej tu, na Jasnej Górze, za ten dar, że możemy Jej służyć, w Jej imieniu występować, za Jej orędownictwem spełniać nasze małe zadania tam, gdzie przybywamy, w każdym miejscu pracy, w każdym towarzystwie, gdzie tylko jesteśmy, że możemy dawać odważne świadectwo, do kogo my należymy, to świadectwo Chrystusowego Krzyża”.

W niedzielę, 6 listopada została odprawiona Msza św. dziękczynna za 20 lat istnienia Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy. Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 9.30, przewodniczył o. Jan Nalaskowski, założyciel i dziekan Rycerstwa.

Rycerze stanęli w Kaplicy Matki Bożej w swych białych płaszczach. Płaszcze te ozdobione są niebieskim krzyżem ośmioramiennym z wizerunkiem Jasnogórskiej Matki Bożej z Dzieciątkiem. Każdy rycerz nosi także miniaturowy Krzyż Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

„Na początku swego pontyfikatu, czyli 33 lata temu Jan Paweł II wołał ze wzgórza watykańskiego: ‘Otwórzcie drzwi Chrystusowi’. 20 lat temu głos ten usłyszało powstające wtedy nasze Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. Głos ten docierał do naszych serc, naszych dusz, które otwierały się na Chrystusa, na Jego Boskie światło, na Jego przebaczającą i zbawczą moc, na Jego miłujące bez granic Boskie Serce. Tę tajemnicę duchowej przemiany wnosiło nasze Rycerstwo w otaczające środowisko, miejsca pracy, pomagając drugim zwłaszcza przez cywilizację prawdy, życia i miłości, otwierać się na Chrystusa jedynego Zbawiciela świata. W tym wołaniu, aby człowiek otwierał się na Chrystusa, pomagała nam nieustanie, przynaglała i zachęcała 20 lat Matka i Królowa, Hetmanka naszego Rycerstwa, Jasnogórska Bogarodzica. Dzisiaj hymn wdzięczności ku Niej wznosimy i dziękujemy za Jej szczególne poświęcenie się nad nami” – powiedział na początku o. Jan Nalaskowski.

Homilię wygłosił podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Przypomniał, że 20 lat temu rycerze odpowiedzieli na wezwanie Kościoła, aby włączać się aktywnie w życie Kościoła i podejmować odpowiedzialność za jego kształt. „Rycerze swym zasięgiem obejmują całą Europę, i gdziekolwiek są, tam chcą prezentować te największe, najświętsze wartości, głosić życiem swoim Ewangelię, pomagać drugiemu człowiekowi w działalności charytatywnej, w środowiskach swoich, gdzie funkcjonują, gdzie posługują często na bardzo wysokich, wspaniałych stanowiskach profesorskich, lekarzy, ludzi zaangażowanych w tak wiele bardzo ambitnych i wspaniałych zajęć służących drugiemu człowiekowi” – mówił kaznodzieja.

„Gratulując pięknego jubileuszu, ciesząc się i dzieląc tę waszą radość wraz ze wspólnotą jasnogórską życzę, abyście prawdziwie na dalsze pokolenia waszego rycerskiego działania, waszego wspaniałego boju uzbrajali się w łaskę Bożą, i niech chroni was zawsze tarcza opieki Maryi Jasnogórskiej, Bogurodzicy” – powiedział na zakończenie o. Matecki.

Po Mszy św. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbyła się uroczysta inwestuytura, czyli przyjęcie nowych członków do Rycerstwa. Nowi Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy na znak przynależności do Rycerstwa otrzymują krzyż, pamiątkowy dyplom i zostają przyobleczeni białym płaszczem z wyszytym niebieskim krzyżem.

Stowarzyszenie Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy powstało w 1991 r. i uzyskało zatwierdzenie prawne jako stowarzyszenie wiernych Kościoła katolickiego w 1998 r. pod protektoratem papieża Jana Pawła II. Nawiązując do chlubnej tradycji i ducha zakonów rycerskich, należący do Stowarzyszenia rycerze na co dzień włączają się w działalność publiczną, kulturotwórczą, oświatową, charytatywną i medyczną. Rycerstwo Jasnogórskie ma charakter elitarny. Skupia w swym gronie wybitnych przedstawicieli życia naukowego, kulturalnego i społecznego, ludzi o wysokim autorytecie i uznaniu, sprawujących odpowiedzialne funkcje i urzędy. Do Rycerstwa należą m.in. – przyjęci w ostatnich latach – Paweł Wosicki, Adam Strzembosz, Stanisław Radwański, Mariusz Drapikowski, Leonard Ogierman i Jan Szafraniec.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn, es

Za: www.jasnagora.com