Spotkanie prowincjałów paulińskich i wyższych przełożonych

Spotkanie ojców prowincjałów i wyższych przełożonych Zakonu Paulinów odbywa się w poniedziałek i wtorek, 16 i 17 kwietnia na Jasnej Górze. Dwudniowe spotkanie ma na celu omówienie spraw dotyczących paulińskich prowincji na całym świecie, przedstawienie sprawozdań z życia danej prowincji i zaplanowanie przyszłych działań. Obecni są przełożeni z prowincji: niemieckiej, australijskiej i amerykańskiej, wice-prowincji: węgierskiej, chorwackiej i słowackiej oraz delegaci z: Ukrainy, Kamerunu i Włoch.

„Spotkanie naszych prowincjałów czy wyższych przełożonych służą naszemu wzajemnemu ubogaceniu i służą omówieniu tych wszystkich zagadnień, które są w tym momencie bardzo pilne i wymagają kompleksowego rozwiązania w ramach całego Zakonu – podkreśla o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów – Są to spotkania systematyczne, które odbywają się już od 2008 r., gdzie na Kapitule Generalnej była uchwała, aby generał z wikariuszem generalnym systematycznie spotykali się z wyższymi przełożonymi. To nasze rozczłonkowanie w różnych częściach świata jest dosyć duże, dlatego też te problemy są bardzo różne: inne są w Australii, inne w Stanach Zjednoczonych, inne w Słowacji, Chorwacji, Kamerunie, Ukrainie itd. To przede wszystkim problemy duszpasterskie i pastoralne, te które dotyczą naszej posługi jako zakonników, kapłanów, ale w czasie naszych spotkań omawiamy także i przede wszystkim, te sytuacje, które dotyczą naszej posługi paulińskiej na całym świecie, gdzie obowiązują nas te same konstytucje, te same zasady, te same prawidła, dlatego tu chodzi o ujednolicenie naszego duszpasterstwa i zwrócenie uwagi na te rzeczy, które dotyczą naszego życia zakonnego, naszego życia wspólnotowego”.

W poniedziałek 16 kwietnia Ojcowie prowincjałowie spotkali się na Mszy św. odprawionej o godz. 7.30 przed Cudownym Obrazem. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

Paulini pełnią posługę w ponad 70. placówkach w 16. krajach na czterech kontynentach. Ojcowie i bracia służą w trzech prowincjach: amerykańskiej, australijskiej i niemieckiej oraz w trzech quasi-prowincjach: węgierskiej, chorwackiej i słowackiej. Dom generalny Zakonu znajduje się na Jasnej Górze.

cdn.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś

Za: www.jasnagora.com