Srebrny Jubileusz Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży i Braci Pallotynów

W bieżącym roku Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni) obchodzi jubileusz 25–lecia swego istnienia. Z tej okazji w poniedziałek, 9 kwietnia br., w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyły się na Jasnej Górze centralne obchody. Rozpoczęła je Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej J.E. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki. Eucharystię koncelebrował Przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam SAC, Wyżsi Przełożeni obu polskich prowincji: ks. Adrian Galbas SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego), ks. Zenon Hanas SAC (Prowincja Chrystusa Króla), licznie zgromadzeni księża pallotyni z Polski i z zagranicy. W celebracji uczestniczyły także Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego (pallotynki) z Przełożoną prowincjalną s. Iwoną Nadziejko SAC na czele, oraz świeccy przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także wielu innych wiernych. 

Podczas homilii ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił uwagę na piękne cechy Maryi, które pozwoliły jej całym życiem odpowiedzieć na wezwanie Boga. Najświętsza Maryja Panna odznaczała się wiarą i wiernością. Przypominając wydarzenie sprzed dwudziestu pięciu lat, kiedy powstawała nowa prowincja polskich pallotynów, oraz spoglądając na jej historię, ks. abp Tadeusz Wojda SAC mówił: „Warto skorzystać z bliskości Maryi, wsłuchać się w bicie Jej serca”.

Dalsza część uroczystości odbyła się niedaleko Jasnogórskiego Sanktuarium – na Dolinie Miłosierdzia. Znajduje się tam Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, którym opiekują się pallotyni. Przełożony prowincjalny Poznańskiej Prowincji, ks. Adrian Galbas SAC we wstępnym przemówieniu wyraził dziękczynienie za minione 25 lat istnienia Prowincji, a snując refleksję nad teraźniejszą sytuacją, pytał o jej przyszłość. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu historyka, ks. Michała Łobazy SAC pt.: Przemijanie i trwanie. Pallotyńska Prowincja Zwiastowania Pańskiego w pierwszym  ćwierćwieczu swojego istnienia i działalności.Przedpołudniowe spotkanie zakończyło się modlitwą różańcową.

Po południu uczestników uroczystości jubileuszowej odwiedził J.E. ks. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, w swym przemówieniu, ks. Arcybiskup zauważył, że w bieżącym roku Archidiecezja Częstochowska również świętuje srebrny jubileusz swego istnienia. Ponadto wspomniał pallotyna, ks. Wojciecha Turowskiego, który w 1950 roku został biskupem-nominatem w Częstochowie, jednak władze PRL uniemożliwiły mu faktyczne objęcie posługi pasterskiej. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wyraził nadzieję, że już w niedługim czasie będzie miało miejsce poświęcenie nowego sanktuarium, które powstało na Dolinie Miłosierdzia.

W następnej części spotkania miało miejsce wystąpienie Przełożonego generalnego pallotynów. Ks. Jacob Nampudakam mówił: „Rok Jubileuszowy jest czasem spojrzenia na przeszłość z wdzięcznością, dziękując Bogu za wszystkie otrzymane błogosławieństwa; czasem opowiadania naszej historii, zachowania pallotyńskiej tożsamości oraz umocnienia jedności i apostolskich owoców członków rodziny pallotyńskiej. Jest także czasem objęcia przyszłości nadzieją. Nadzieja ta jest oparta nie tylko na statystykach czy osiągnięciach, ale na Jedynym, który nas wezwał, Jedynym w którym pokładamy nadzieję”. Ks. Generał pozostawił pallotyńskiej wspólnocie podpowiedzi, które mają pomóc w jeszcze gorliwszym życiu charyzmatem św. Wincentego Pallottiego – Ojca Założyciela.

Kolejnymi przemówieniami były życzenia skierowane do księży i braci należących do Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Życzenia złożyli: Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, Przełożona Prowincjalna Sióstr Pallotynek s. Iwona Nadziejko SAC, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego p. Marek Kalka, a także Prowincjał Ojców Szensztackich ks. Arkadiusz Sosna.

Na zakończenie świętujący Jubileusz modlili się śpiewając Akatyst – pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny. Całość uroczystości uświetniła oprawą muzyczną Schola GregorianaWyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie oraz służba liturgiczna pallotyńskich alumnów i nowicjuszy.

ks. Przemysław Podlejski SAC