Święto UKSW i uhonorowani redemptoryści

Podczas corocznego święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostali wyróżnieni nasi Współbracia. O. prof. dr hab. Edmund Morawiec otrzymał srebrny medal „Meritus Causa” za zasługi w związku z rozwojem i przekształceniem ATK i UKSW. O. prof. dr hab. Wojciech Bołoz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz srebrny medal „Meritus Causa” za zasługi w związku z rozwojem i przekształceniem ATK i UKSW.

Podczas tej uroczystości miała miejsce także promocja nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Dyplom doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał O. dr hab. Marek Saj, zaś dyplom doktora nauk teologicznych otrzymał O. dr Radosław Jaszczuk. 

Wszystkim tym Współbraciom serdecznie gratulujemy.

Za: www.redemptor.pl