Sympozjum: Biblia w kulturze świata

IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum „Biblia w kulturze świata” odbyło się 1 marca br. w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie.

Wygłoszono liczne referaty o Biblii w różnych kontekstach, m.in. w interpretacji alegorycznej „Pieśni nad pieśniami”, wybranych tematów z życia św. Pawła z Tarsu, słowa Bożego zobrazowanego na mozaikach w Betanii, domów w kulturze żydowskiej i greckiej.

Szerokie spektrum problemów podejmowanych podczas prelekcji bardzo mocno ukazało, jak Biblia przenika naszą codzienność, a dzięki takim spotkaniom staje się znacznie bliższa.

Wszystkie prelekcje zostaną, w poszerzonej formie, opublikowane w postaci artykułów, co pozwoli szerszemu gronu zapoznać się ze wszystkimi tematami sympozjum.

Źródło: www.seminarium.kapucynow.pl

Za: www.kapucyni.pl