Sympozjum Michalickie w MZSP

Zakończyło się trwające w dniach 24 – 25 listopada 2017 r. kolejne sympozjum pedagogiczno – społeczne, organizowane przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu oraz PCEN w Rzeszowie. Wystąpili wszyscy zapowiadani prelegenci w tym Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko. W konferencjach udział wzięło łącznie ok. 300 osób. Warto wyróżnić wśród uczestników obecność Wicewojewody Podkarpackiego Piotra Pilcha oraz Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk dypl. Arkadiusza Mikołajczyka. W wykładach uczestniczyło również kilkudziesięciu kapłanów najmłodszych roczników Archidiecezji Przemyskiej, w ramach corocznych spotkań formacyjno – jurysdykcyjnych. Oprócz prezentacji merytorycznych w programie znalazły się także pełne treści, wystąpienia nawiązujące do tematyki sympozjum (w materiałach poniżej).

Dwudniowe spotkanie każdego dnia rozpoczynały uroczyste liturgie z bogatą oprawą muzyczną. Szczegółowe relacje w formie video można znaleźć na stronie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Była to 16 edycja sympozjów organizowanych w Miejscu Piastowym przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła. Wydarzenie patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Za całokształt przedsięwzięcia odpowiedzialni byli: ks. Leszek Przybylski – Inspektor do Spraw Szkolnictwa i Wychowania, ks. dr Waldemar Janiga – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii metropolitarnej w Przemyślu oraz z-ca dyrektora MZSP ks. dr Paweł Wojakiewicz.

Więcej na: www.michalici.pl