Szczególny odpust w Niepokalanowie

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny zdefiniował w 1854 r. papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus. W dokumencie papieskim czytamy, że … Najświętsza Maryja Panna od chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

W bieżącym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypadająca 8 grudnia (czwartek) będzie miała szczególny charakter. Ojcowie franciszkanie w Niepokalanowie przygotowują się do niej specjalną Nowenną. Dziewięć dni przed odpustem w niepokalanowskiej bazylice gromadzą się zakonnicy, parafianie i sympatycy tego miejsca na modlitwie i słuchaniu konferencji ascetycznych. W tym roku głosi je o. Stanisław Piętka, kustosz sanktuarium i gwardian klasztoru (nowenna zacznie się 29 listopada o godz. 18.00). Tematem przewodnim nauk nowennowych będzie Niepokalana w myśli teologicznej św. Maksymiliana Kolbego.

Na uroczystości odpustowe został zaproszony Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, który będzie przewodniczył Eucharystii o godz. 11.30. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzona jest w Niepokalanowie w sposób szczególny przynajmniej z trzech powodów: pierwszym jest fakt szczególnej czci, jaką oddawał św. Maksymilian Matce Bożej w tajemnicy dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Nazywał Ją Niepokalaną, rozdawał Jej cudowne medaliki, w każdym miejscu działalności zakonników, w każdej celi klasztornej i warsztacie pracy umieszczał jej figurę, Jej powierzył swoje życie, kapłaństwo, misję zdobycia całego świata dla Chrystusa i wreszcie męczeństwo w obronie życia drugiego człowieka. Drugim motywem jest maryjny charakter tego sanktuarium. Jego duchowość niejako wyrosła z treści dogmatu Piusa IX. Trzecią wreszcie przesłanką jest dobiegający końca Rok Świętego Maksymiliana ogłoszony Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 r. Ostatnim jego akcentem będzie wizyta delegacji franciszkanów z Niepokalanowa u papieża Benedykta XVI. 14 grudnia z Ojcem Świętym spotkają się o. Mariusz Paczóski – penitencjarz w Bazylice św. Piotra w Watykanie, o. Stanisław Piętka – gwardian Niepokalanowa i o. Grzegorz Klimczyk – dyrektor niepokalanowskiego Wydawnictwa. Franciszkanie przekażą wówczas Benedyktowi XVI relikwie św. Maksymiliana i stułę Roku Kolbiańskiego.

o. Marek Wódka OFMConv