Towarzystwo Świętego Pawła: Nowy Przełożony Regionalny

Dnia 23 listopada 2011 r. decyzją Przełożonego Generalnego ks. Silvio Sassi, Przełożonym Regionalnym w Polsce, na lata 2012 – 2014, został mianowany ks. Bogusław Zeman.

Dziękując Bogu, za dar nowego Przełożonego Regionalnego pamiętajmy o szczerej modlitwie w intencji ks. Bogusława, aby ta jego nowa posługa, przynosiła w naszym Zgromadzeniu błogosławione owoce.

Za: www.paulus.org.pl