Warszawa: Dlaczego Kościół czci relikwie?

Na pytanie dlaczego Kościół czci relikwie odpowiedział o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap , który wczoraj wieczorem dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio do parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie.

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii o Bartoszewski, objaśnił, że Kościół czci relikwie i daje do ucałowania wiernym, gdyż święty, heroicznie żyjąc , uświęca siebie i Kościół.

„ Święty uświęca nie tylko duszę ale i ciało, także przedmioty, których używał, dlatego Kościół wierzy, że relikwia jest jakby pasem transmisyjnym świętości dla wiernego, który całując relikwie z wiarą i nadzieją , sam się uświęca” – wyjaśnił o. Bartoszewski.

Kaznodzieja nawiązując do Ewangelii dnia przypomniał, że Jezus dał się ukrzyżować i powrócił, aby pozostać z nami w Najświętszym Sakramencie, ale też poprzez kapłanów. Papież Franciszek przybliżył nam postać św. Franciszka, który płakał, że miłość nie jest kochana. Papież Jan Paweł II ukazał nam postać św. o. Pio słowami : „ w nim pojawił się w sposób mistyczny Jezus” – stwierdził kaznodzieja.

Następnie kaznodzieja przedstawił osobę świętego o. Pio, kapłana Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, naznaczonego stygmatami-znakami ran Pana Jezusa Chrystusa, człowieka wielkiej miłości duszpasterskiej, pragnącego zbawienia wszystkich dusz.

„O. Pio chciał wszystkich doprowadzić do Boga poprzez miłość – kochał wszystkich jak siebie samego i jeszcze więcej. Był, jak sam się nazywał – ogniem gorejącym” – powiedział kaznodzieja i zapewnił, że każdy z nas może powiedzieć : o. Pio jest mój , gdyż o. Pio chciał płakać i modlić się za wszystkich, aby dusze były ocalone.

Kaznodzieja objaśnił, że relikwie, które przywiózł z kościoła Kapucynów na Miodowej, stanowią fragment chusteczki, której święty o. Pio używał do przykładania krwawiącej rany serca. Chustkę tę otrzymał ks. kard. Stefan Wyszyński w czasie swej choroby. Po jego śmierci chustkę – relikwię otrzymał o. Bartoszewski . Fragmentem tych relikwii podzielili się Ojcowie Kapucyni z klasztoru na Miodowej z wielotysięczną parafią Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie o. Bartoszewski objaśnił, że kapucyni nie udzielają wiernym relikwii I stopnia, to jest relikwii z kości i prochów świętego o. Pio, lecz jedynie relikwie II stopnia, które stanowi również fragment chusteczki, należącej do św. o. Pio.

Relikwie św. o. Pio zostały zainstalowane w kaplicy św. Antoniego, gdzie będą odbierać cześć od wielu mieszkańców blisko 200 tysięcznego Ursynowa.

W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego posługują siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, które szczególnie otoczą modlitwą relikwie świętego franciszkanina.

Anna Dziemska