Warszawa: „Zagłada polskich elit – Akcja AB Katyń”, wystawa w Bazylice św. Krzyża

FOT. Anna DziemskaW najbliższą niedzielę, 20 marca można jeszcze obejrzeć wystawę „Zagłada polskich elit. Akcja AB Katyń”, przygotowaną w 2007 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Wystawa prezentowana jest w salach wystawowych dolnego kościoła Bazyliki św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w godzinach: 8.00 – 20.30.

Wystawie towarzyszy album z licznymi zdjęciami i opisem faktów historycznych.

„Zbrodnicza decyzja o zamordowaniu polskich oficerów zapadła 5 marca 1940 , a pierwszy transport jeńców wojennych wyruszył do Kozielska 3 kwietnia 1940 r. „, dowiadujemy się z publikacji.

Wśród pomordowanych elit społeczeństwa polskiego w Katyniu byli księża i zakonnicy.

Na listach ofiar katyńskich możemy znaleźć nazwiska m. n. franciszkanina reformatę z Krakowa, br. Dominika Ignacego Drabczyńskiego , sanitariusza-ochotnika w Wojsku Polskim, zamordowanego 14 maja 1940 , Sł. Bożego ks. Jana Leona Ziółkowskiego , kapelana polowego w stopniu majora, „ostatniego kapelana Kozielska” , ks. Kazimierza Suchcickiego , dziekana i szefa duszpasterstwa Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi w latach 1934‑39, starszego kapelana Wojska Polskiego w stopniu pułkownika, uczestnika wojny polsko – rosyjskiej 1920 r.

Natomiast w albumie IPN wśród pomordowanych elit wymieniona jest postać zakonnika Jana Finca (1910-1940) , księdza Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej , proboszcza i superiora w klasztorze na św. Krzyżu. Za ścisły kontakt z ruchem oporu ks. Jan Finc zabrany został z klasztoru 3 kwietnia 1940 roku i zamordowany w lesie na Stadionie na stoku góry Pierścienicy pod Kielcami 12 czerwca 1940 r.

Album słowem wstępnym opatrzył śp. dr hab. Janusz Kurtyka. Stąd dowiadujemy się, że jeszcze przed wybuchem II wojny światowej władze III Rzeszy sporządziły listę eksterminacji 80 tys. przywódczej siły Polaków. Byli wśród nich m.in. działacze polityczni, powstańcy śląscy i wielkopolscy, nauczyciele, sędziowie i księża katoliccy. Od początku okupacji Niemcy realizowali swoje plany wobec polskich elit, w ramach „oczyszczania terenu”.

Władze sowieckie natomiast w latach 1939 -1941 prowadziły akcje likwidacyjne polskich elit na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Zbrodnia katyńska objęła prawie 22 tys. polskich oficerów, policjantów, kapelanów.

Anna Dziemska