Wielki Tydzień na Jasnej Górze

Wielki Tydzień, ostatni tydzień wielkopostny jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa. Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, czyli niedzielę Męki Pańskiej. W tę bowiem niedzielę w kościele czytana jest Ewangelia Męki. Jest to jedna z czterech Ewangelii, które opisują mękę Pańską.

Ta piąta niedziela wielkopostna nazywana jest też Niedzielą Palmową. Wspomina ona uroczysty wjazd Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza do Jerozolimy, kiedy to dzieci żydowskie zrywały gałazki palmowe, oliwne i z okrzykami ‚hosanna’ rzucały je przed jadącego na oślęciu Jezusa. Ogłasza ona nie tylko pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium, ale i zapowiada w orędziu o męce i zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu. Zapowiada królewski triumf Jezusa jako Chrystusa Pana.

W Niedzielę Palmową odbywa się więc poświęcenie palm i procesja z palmami na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

W każdy dzień Wielkiego Tygodnia wspominamy kolejne wydarzenia zbawcze:

OKRES WIELKOPOSTNY

– w Niedzielę Palmową – procesja z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy,
– Wielki Poniedziałek – Namaszczenie w Betanii w domu Marty i Marii oraz Łazarza,
– Wielki Wtorek – zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra,
– Wielka Środa – zdrada Judasza,
– Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa – pamiątka Ostatniej Wieczerzy,
– Wielki Piątek – dzień zbawczej męki i śmierci Jezusa na krzyżu,
– Wielka Sobota – dzień spoczynku Pana w grobie, dzień największej żałoby w Kościele

OKRES WIELKANOCNY

Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Wielkanoc) to najważniejsze święto w całym chrześcijaństwie i najważniejsza uroczystość w Kościele rzymskokatolickim.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – tego dnia i przez kolejne 8 dni Kościół wspomina Zmartwychwstanie Chrystusa – centralne misterium Nowego Testamentu. Czas radości paschalnej potrwa przez kolejne pięćdziesiąt dni aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

– od niedzieli trwa Oktawa czyli osiem dni obchodu Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Kalendarz Liturgii Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy A.D. 2012

Porządek nabożeństw na JASNEJ GÓRZE

1 IV, ndz – Niedziela Palmowa na Jasnej Górze
godz. 10.50 – Przed bazyliką jasnogórską – obrzęd poświęcenia palm i procesja z palmami do bazyliki
godz. 11.00 – uroczysta Msza św. w bazylice; śpiewa Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani pod dyr. Jarosława Jasiury

Święte Triduum Paschalne – szczyt liturgii roku kościelnego

5 IV – Wielki Czwartek
godz. 6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu
godz. 9.00 – Liturgia Godzin – o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry /bazylika/
godz. 16.00 – Różaniec /Kaplica Matki Bożej/
godz. 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia – przewodniczy i homilię głosi o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów; śpiewają: Jasnogórski Zespół Wokalny Camerata oraz Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani pod dyr. Jarosława Jasiury /bazylika/
do godz. 22.00 – adoracja przy Ołtarzu Wystawienia
Komunia św. w Wielki Czwartek będzie udzielana przez cały dzień. Spowiedź w tym dniu od godz. 6.15 do 18.00

6 IV – Wielki Piątek
godz. 6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu
godz. 9.00 – Liturgia Godzin – o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry /bazylika/
godz. 14.00 – Droga Krzyżowa Częstochowy – przewodniczy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski /Wały jasnogórskie/
godz. 16.00 – Różaniec /Ołtarz Wystawienia/
godz. 18.00 – Gorzkie Żale z ostatnią nauką pasyjną – głosi o. Mirosław Górkiewicz /bazylika/
godz. 19.00 – Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża – przewodniczy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; śpiewa Jasnogórski Chór Żeński Kółeczko pod dyr. Marioli Jeziorowskiej. Pasję zaśpiewają: o. Sebastian Matecki, o. Nikodem Kilnar oraz Jasnogórski Zespół Wokalny „Camerata” pod dyr. Jarosława Jasiury /bazylika/

Z piątku na sobotę, adoracja przy Grobie Pańskim w Kaplicy Matki Bożej będzie trwała przez całą noc.
Komunia św. w Wielki Piątek będzie udzielana tylko podczas Liturgii Wieczornej. Spowiedź w tym dniu od godz. 6.15 do 18.00

7 IV – Wielka Sobota
od godz. 7.00 rano, przez cały dzień – poświęcenie pokarmów w bazylice
godz. 9.00 – Liturgia Godzin – o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry /bazylika/
godz. 16.00 – Różaniec /Kaplica Matki Bożej/
godz. 18.00 – Wieczysta Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej /Kaplica Matki Bożej/
godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej – przewodniczy o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry, kazanie – o. Ignacy Rękawek, kustosz Jasnej Góry; śpiewa Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera /bazylika/
Lituria rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia na dziedzińcu przed bazyliką. W czasie Liturgii nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – ojcowie paulini proszą o przyniesienie ze sobą świec.
Adoracja przy Grobie Pańskim potrwa do godz. 22.00. W Wielką Sobotę Komunia św. będzie rozdzielania tylko w czasie wieczornej Liturgii. Spowiedź w Wielką Sobotę od godz. 6.15 do 18.00

8 IV – Niedziela Zmartwychwstania
godz. 6.00 – Z Kaplicy Matki Bożej na Wały wyruszy procesja rezurekcyjna. Po niej Msza św. w bazylice jasnogórskiej. Gra Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka. Uroczystości przewodniczy bp Antoni Długosz z Częstochowy, podziękowanie i życzenia – o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry;
godz. 11.00 – Suma Wielkanocna – przewodniczy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; powitanie – o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry; śpiewają: Jasnogórski Zespół Wokalny Camerata oraz Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani pod dyr. Jarosława Jasiury /bazylika/

Spowiedź w Wielkim Tygodniu od godziny 6.15 do 19.30, ale w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 6.15 do godz. 18.00. Zachęcamy wiernych z wcześniejszego skorzystania z Sakramentu Pojednania, tak aby nie stać tuż przed samą liturgią w długich kolejkach do konfesjonału w ostatnich dniach Wielkiego Postu.

Przypominamy!
W czasie trwania uroczystych liturgii wieczornych podczas Triduum sacrum czyli w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę – nie będzie spowiedzi w żadnym konfesjonale! Wszyscy ojcowie uczestniczą wtedy w liturgii. Spowiedź wiernych będzie więc przez cały dzień, ale tylko do godz. 18.00.

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.