Wielkopostne Dni Skupienia dla młodzieży w Domu Głównym

„Czy i wy chcecie odejść?” (J 6,68) – pod takim hasłem odbyły się w miniony weekend (9-11 marca 2012 r.) Wielkopostne Dni Skupienia organizowane przez duszpasterstwo powołań Zgromadzenia Chrystusowców.

Do Poznania, do Domu Głównego i seminarium na to skupienie przybyła ponad stuosobowa grupa młodych chłopaków głównie z parafii chrystusowców na Pomorzu Zachodnim oraz Władysławowa, ale także m.in. z Krakowa, Warszawy, Częstochowy, Suwałk.

Znacząca część młodzieży w sobotę (drugiego dnia skupienia) opuściła mury seminarium i udała się na organizowany przy parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej w Poznaniu międzyparafialny turniej piłki nożnej. W turnieju, który rozpoczął się od wspólnej Eucharystii zwyciężyli lektorzy i ministranci z parafii pw. Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim.

Po powrocie z turnieju młodzi piłkarze włączyli się w kolejne punkty programu Dni Skupienia. Wszyscy zastanawiali się nad wiernością Panu Bogu i raz obranej drodze życia, a także nad tematem zdrad i odejść od dobra, prawdy, miłości, a w konsekwencji od Boga. Temu służyły zaproponowane konferencje, homilie, medytacja Słowa Bożego, Droga Krzyżowa w parku seminaryjnym a także – jak zawsze – indywidualne rozmowy z księżmi i klerykami.

W czasie skupienia nie zabrakło czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Pierwszy raz uczestnicy skupienia mieli możliwość uczestniczyć w nocnej adoracji a także dać świadectwo swojej wiary, nawrócenia. W niedzielę (ostatniego dnia wielkopostnych zamyśleń) rekolektanci włączeni w przeżywanie dnia Pańskiego ze wspólnotą seminarium i Domu Głównego uczestniczyli we Mszy Świętej z udziałem dobroczyńców naszego zgromadzenia. Ufamy, że ten czas wyda dobre owoce w życiu tych młodych ludzi. Galeria zdjęć tutaj.

ks. Mariusz Sokołowski TChr.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.