Dziękczynienie za 70 lat posługi Kapucynów w Gdańsku

W 1946 r. Kapucyni otrzymali kościół pw. św. Jakuba Apostoła jako rekompensatę za utratę klasztoru i kościoła we Lwowie. 22 grudnia 1946 r. ks. Andrzej Wronka uroczyście poświęcił świątynię. Bracia Kapucyni przeprowadzili tu później niezbędne prace remontowe: zamontowano ołtarz główny, ołtarze NMP, św. Antoniego oraz ambony.

13 czerwca 1948 r. ks. Andrzej Wronka w obecności prowincjała krakowskiego, o. Alojzego Wojnara, dokonał uroczystego otwarcia kościoła i poświęcenia ołtarza św. Antoniego.

W niedzielę 11 grudnia br. o godz. 11.30 została odprawiona w ramach Jubileuszu 70-lecia Msza święta pod przewodnictwem brata Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej oraz braci Tomasza Protasiewicza – wikariusza prowincjalnego i Piotra Tokarza – ekonoma prowincji. Na uroczystościach jubileuszowych byli obecni księża i zakonnicy z diecezji gdańskiej oraz przedstawiciele wspólnot i przyjaciele naszego kościoła. Brat Tomasz w wygłoszonym słowie przypomniał historię pobytu braci kapucynów w Gdańsku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom za wspólne świętowanie i dziękczynienie Panu Bogu za 70 lat pobytu i posługi wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku przy Kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

br. Zdzisław Duma OFMCap

Za: www.kapucyni.pl