Wybór Prowincjała i Rady Prowincjalnej

W środę 23 kwietnia, podczas XXVIII Kapituły Kapucynów Prowincji Krakowskiej, został wybrany na kolejne trzechlecie (2014-2017) Minister Prowincjalny – br. Tomasz Żak OFMCap.

Następnego dnia Kapituła dokonała wyboru czteroosobowej Rady Prowincjalnej, w skład której wchodzą: br. Tomasz Protasiewicz OFMCap, br. Marek Miszczyński OFMCap, br. Marek Skwarło OFMCap i br. Jarzy Uram OFMCap. I Radny pełni funkcję Wikariusza Prowincjalnego.

Więcej: www.kapucyni.pl.