Zaproszenie na otwarcie wystawy o Świętym Krzyżu

Od 10 do 30 listopada 2017 r. w klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu można będzie oglądać wystawę „Święty Krzyż – miejsca pamięci”, zrealizowaną przez Fundację Dla Dziedzictwa, w ramach zadania pn. „Święty Krzyż – miejsca Pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”).

Głównym celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii. Partnerami zadania są: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Fundacja Polskie Dziedzictwo Śląska, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Kielcach, Gmina Bieliny oraz Gmina Nowa Słupia, na terenie której leży sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

W całym masywie Świętego Krzyża i w różnych punktach klasztoru pobenedyktyńskiego (od 1936 r. należącego do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) znajdują się miejsca, które były świadkami dramatycznych i zarazem tragicznych wydarzeń związanych z przetaczającymi się przez Polskę najazdami i wojnami.

Są wśród tych miejsc cele obozu zagłady z lat drugiej wojny światowej (dawnego więzienia) oraz cmentarz jeniecki, na którym spoczywa około 6000 zagłodzonych i zamordowanych w obozie jeńców radzieckich. Jest skromne epitafium zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych Misjonarzy Oblatów, których sylwetki przypomina przygotowana wystawa.

Są też miejsca związane z powstaniem styczniowym, w tym relikt usypanego w 1861 r. kopca pamięci zmarłego w tymże roku na emigracji ks. Adama Czartoryskiego oraz powstańców 1830-1831 r.

W ramach realizacji programu powstała wystawa planszowa, która w październiku i listopadzie 2017 r. będzie eksponowana kolejno: w Opolu, Katowicach, Częstochowie, Kielcach, Bielinach i w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Jej elementem jest również folder w języku polskim i angielskim, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń. Folder będzie dostępny bezpłatnie w miejscach obecności w/w wystawy.

Po zakończeniu projektu wystawa planszowa pozostanie w klasztorze świętokrzyskim, skąd będzie ją można wypożyczać do instytucji kultury, szkół itp. w całej Polsce.

Na otwarcie wystawy w sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu zapraszamy w piątek, 10 listopada, na godzinę 15.00.

Za: www.swietykrzyz.pl