Złoty Dyplom Wydziału Teologii KUL dla werbisty

SVD15 marca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Złotym Dyplomem Wydziału Teologii uhonorowany został o. prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD.

Laudację o Laureacie wygłosił o. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL, prezentując osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne ks. Profesora. Wręczenia Złotego Dyplomu dokonał dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

O. Profesorowi Henrykowi Zimoniowi przyznano dyplom w dowód uznania za bogaty dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny, jak również wieloletnią i owocną współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, prowadzoną w duchu dialogu międzykulturowego i religijnego, a także za umiejętność łączenia osiągnięć wiedzy i wartości duchowych w kształtowaniu serc i umysłów młodzieży.

Na zakończenie uroczystości Laureat podziękował za otrzymane wyróżnienie, a w swym wystąpieniu skoncentrował się na ukazaniu współpracy, jaka istniała i istnieje między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz profesorami i absolwentami Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. 

Wcześniej podobnym wyróżnieniem uhonorowani zostali: M. Mokrzycki – arcybiskup metropolita lwowski, Nerses Bedros – patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, Jose Prado Flores – teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Św. Andrzeja i kard. Kurt Koch – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 

FB Misjonarze Werbiści, Lublin

Za: www.werbisci.pl