Zmarł ks. Zygmunt Stolarczyk MIC

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 marca br. o godz. 12.15 w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów zmarł śp. ks. Zygmunt Stolarczyk MIC z mariańskiej wspólnoty Domu Zakonnego w Warszawie na Pradze. Odszedł do wieczności w wieku 84 lat życia, 62 lat profesji zakonnej i 52 lat kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 24 marca, w kościele pw. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69:

  • godz. 10.00 nabożeństwo przy trumnie;
  • godz. 11.00 żałobna msza św. koncelebrowana;
  • po mszy św. złożenie do grobu w mariańskiej kwaterze na cmentarzu wawrzyszewskim.

Zmarłego ks. Zygmunta polecamy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju!

CURRICULUM  VITAE

Ks. Zygmunt Stolarczyk, syn Władysława i Walerii z d. Figzał, urodził się w rodzinie rolniczej 23 marca 1928 r. we wsi Zawodzie, parafia Poczesna, diecezja częstochowska. Miał pięć sióstr i czterech braci. W Poczesnej ukończył siedmioklasową szkołę powszechną. Podczas okupacji pomagał rodzicom w gospodarstwie. W 1945 r. odbył pięciomiesięczny kurs przysposobienia rolniczego. W 1946 r. został zatrudniony w firmie Zjednoczenie Kopalń Rud Żelaza i tam pracował do września 1948 r. W tym czasie równocześnie uczęszczał do wieczorowego gimnazjum w Częstochowie, gdzie ukończył dwie klasy i otrzymał promocję do klasy trzeciej. Tamte lata były dla niego pełne trudnych przeżyć: w 1943 zmarł ojciec, w 1944 – brat, a niedługo potem zginęło kolejno jeszcze dwóch jego braci.

We wrześniu 1948 r. został przyjęty do mariańskiego juwenatu w Warszawie i po ukończeniu trzeciej klasy poprosił o przyjęcie do nowicjatu. Pierwszą profesję złożył w Skórcu 25 marca 1950 r. Po pierwszych ślubach został skierowany do Lichenia, gdzie zlecono mu nauczanie religii w szkołach na terenie parafii. W latach 1951-1953, mieszkając w Warszawie przy ul. Wileńskiej, dokończył naukę w zakresie szkoły średniej. W roku 1953/1954 ukończył pierwszy rok filozofii na Bielanach. Profesję wieczystą złożył w Skórcu 15 sierpnia 1954 r. Drugi kurs studiów filozoficznych odbył w Gietrzwałdzie w roku 1954/1955, po czym – zgodnie z ówczesną praktyką – został posłany na roczną przerwę do Grudziądza; tam spełniał obowiązki zakrystiana. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1956-1961. W bazylice katedralnej we Włocławku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza Antoniego Pawłowskiego (11 czerwca 1960 r.). Po zakończeniu studiów we Włocławku w roku 1961/1962 odbył w Krakowie kurs pastoralny.

Pierwszą placówką po święceniach był kościół rektoralny pw. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu (1962-1964), gdzie ks. Zygmunt pracował duszpastersko. Przeniesiony do Warszawy na Pragę w latach 1964-1972 był katechetą i wikariuszem parafii Matki Bożej z Lourdes. Od 1972 do 1981 r. był proboszczem w Goźlinie – Mariańskim Porzeczu, a od 1978 r. także przełożonym domu zakonnego. W roku 1981/1982 pracował w Głuchołazach w charakterze katechety i współpracownika w duszpasterstwie. Następnie powrócił do Warszawy na Pragę i ponownie w latach 1982-1991 spełniał obowiązki wikariusza i katechety. Powtórnie przeniesiony do Grudziądza, w latach 1991-1998 był rektorem kościoła św. Franciszka Ksawerego. W 1998 r. po raz trzeci został przeniesiony do Warszawy na Pragę w charakterze spowiednika; tam w 2010 r. świętował 60-lecie życia zakonnego i 50-lecie kapłaństwa.

Zmarły odznaczał się dużą gorliwością duszpasterską, zwłaszcza jako kaznodzieja i spowiednik. Miał też duże poczucie humoru i łatwość nawiązywania relacji.

W ostatnich kilku miesiącach chorował. Zmarł w w przeddzień ukończenia 84 roku życia.

Requiescat in pace!

as/xkt

Za: www.marianie.pl.