Życzenia Świąteczne Ks. Bpa Jacka Kicińskiego CMF

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na drodze życia konsekrowanego,

         zbliżający się czas Świąt Narodzenia Pańskiego jest wspaniałą okazją, by dziękować Bogu za dar Miłości Jezusa Chrystusa, który przychodząc na ziemię nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi (Flp 2,6).

         Obecny Rok duszpasterski jest poświęcony Osobie Ducha Świętego: Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Słowa te zachęcają nas do refleksji nad naszym powołaniem, odczytywaniem charyzmatu i misją w dzisiejszym świecie. Duch Święty jest tym, który usposobił nas do odpowiedzi na Chrystusowe pójdź za mną. On też wiąże nasze życie ze wspólnotą Kościoła i posyła z Dobrą Nowiną do każdego człowieka. Duch Święty jest Duchem Miłości. A tam, gdzie jest miłość, tam mieszka Bóg.

         Przyjście Jezusa na świat w ubogiej szopie pokazuje nam odwieczną prawdę, że miłość może rodzić się w każdym miejscu. Warunek jest jeden – potrzeba na wzór Maryi i Józefa współpracować z łaską Ducha Świętego.       

         Czcigodne Siostry i Bracia na drodze rad ewangelicznych. W przededniu Narodzenia Pańskiego, pragnę Wam i Waszym wspólnotom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę zatem, by czas Bożego Narodzenia stał się dla nas nie tylko pamiątką, ale przede wszystkim codzienną rzeczywistością przeżywaną w każdej Eucharystii. Niech to będą Święta wzajemnej – braterskiej i siostrzanej miłości – aby ludzie widzieli nasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Przypominajmy dzisiejszemu człowiekowi, że Bóg jest miłością a każdy jest dzieckiem Boga. Pomagajmy innym odkrywać te piękną tajemnicę Bożego dziecięctwa.

         Składając życzenie pragnę wyrazić moje podziękowania za wszelkie wyrazy pamięci oraz nadsyłane życzenia świąteczne. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, stąd też pozwólcie, że czynię to drogą elektroniczną. Z serca wam dziękuję za obecność i za wszelkie dobro, jakie czynicie dla Kościoła w Polsce.

z pasterskim błogosławieństwem: 

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. życia konsekrowanego
i Stowarzyszeń życia apostolskiego KEP.