Kraków: Pielgrzymka Sercanów do MB Płaszowskiej

Polscy sercanie 8 października pielgrzymowali do sanktuarium maryjnego w Krakowie Płaszowie. Przed koronowanym 20 lat temu wizerunkiem Pani Płaszowskiej modlili się razem, odnowili akt zawierzenia Maryi siebie i wszystkich prowadzonych dzieł apostolskich, wysłuchali konferencji o „Zapiskach” swego Założyciela. Złożyli życzenia swemu najstarszemu współbratu – ks. kard. Stanisławowi Nagyemu, który niedawno obchodził 90. urodziny.

„Jesteśmy tu po to, by wypraszać przez wstawiennictwo naszej Matki błogosławieństwo jej Syna dla całej Prowincji, by modlić się za nasze dzieła, ludzi nam przez Opatrzność powierzonych i modlić się za siebie nawzajem” – powiedział prowincjał ks. Artur Sanecki SCJ. Wcześniej, przybyli z rożnych placówek w kraju i zagranicy wysłuchali konferencji ks. dra Gabriela Pisarka SCJ, który zaprezentował co dopiero wydane w języku polskim „Zapiski codzienne” O. Jana Leona Dehon, założyciela Sercanów.

„To nie jest kronika wydarzeń, ale kronika życia wewnętrznego ojca Dehona, który miał pragnienie zebrania i przechowania dobrych natchnień życia duchowego” – podkreślił ks. Pisarek, dodając, że Zapiski ukazują ludzką stronę Założyciela, w tym niemal dwadzieścia lat jego wewnętrznych zmagań i duchowych oschłości. Pierwsze egzemplarze Zapisków otrzymali uczestnicy pielgrzymki.
„Jestem wasz, a wy jesteście moi, już teraz najbliżsi” – wyznał ks. kard. Nagy podczas kazania, które wygłosił przewodnicząc Mszy św. w płaszowskim kościele. Rozważając zanczenie macierzyństwa Maryi, mówił o istnieniu macierzyństwa rodziny zakonnej, którego doświadczył od momentu wstąpienia do Zgromadzenia Księży Sercanów w Krakowie, a potem w czasie odbytego nowicjatu w Felsztynie, podczas okupacji i po wojnie. Tam, gdzie mieszkał i pracował.
„Wszędzie szła ze mną rodzina zakonna. Wszędzie, gdzie pukałem do drzwi domów sercanów, otwierano je życzliwie i z troską. Prawie wszystko otrzymałem od tej drugiej rodziny – rodziny zakonnej” – wyznał Dostojny Jubilat. „Wszędzie, na kartach tych pięknych, ale często i trudnych kartach naszej historii odnaleźć można odbicie twojego życia, wspomnienie i świadectwo twojej obecności, związania swojego losu z losem Dzieła drogiego nam wszystkim” – powiedział prowincjał ks. Sanecki. Przypomniał m.in. o roli Jubilata w tworzeniu pierwszych zrębów sercańskiego studium teologicznego oraz kadr filozoficznych, teologicznych i formacyjnych, zaangażowaniu na uniwersytetach oraz na polu misyjnym. W imieniu całej prowincji, z okazji 90. rocznicy urodzin złożył Dostojnemu Jubilatowi życzenia. Przekazał także życzenia od metropolity katowickiego abpa Damiana Zimonia.
Na urodziny swego rodaka przybyli również władze miasta, powiatu, duchowieństwo, poczty sztandarowe i mieszkańcy rodzinnego Bierunia Starego, którego Kardynał jest od 2006 r. Honorowym Obywatelem. „To radość i honor, że z tego miejsca pochodzi tak wielka postać” – podkreślali samorządowcy.
Na zakończenie pielgrzymki sercanów do Matki Bożej Płaszowskiej, Prowincjał ponowił akt zawierzenia Maryi całej prowincji i wszystkich dzieł apostolskich.Ks. Andrzej Sawulski SCJ
Zdj. Ks. Radosław Warenda SCJ
Kl. Edward Sinkevich

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl