Michalici: Rekolekcje trzeźwościowe w Miejscu Piastowym

www.michalici.plZ apostołem trzeźwości, błogosławionym ks. Bronisławem Markiewiczem, około 300-osobowa wspólnota rekolekcyjna w dniach od 11-13 marca, wchodziła w wielką tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

Refleksja nad Księgą Wyjścia, ukazującą jasno drogę ku wolności i Ziemi Obiecanej, dla osób dotkniętych uzależnieniem lub współuzależnieniem, niewątpliwie była refleksją nadziei pokładanej w łasce Boga Miłosiernego.

Rekolekcje odbywały się w domu rekolekcyjnym sióstr michalitek, zaś nabożeństwo pokutne, spowiedź święta oraz Msza św. na zakończenie rekolekcji w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza „na Górce”.

Adoracja krzyża połączona z Drogą Krzyżową, napełniła kaplicę Niepokalanej u sióstr michalitek wielkim wołaniem modlitewnym o dar uzdrowienia. Ta modlitwa była wzmocniona dużym zaangażowaniem duchowym i apostolskim wspólnoty sióstr. W atmosferę rozważań na temat Miłosierdzia Bożego, prowadzonych przez s. Mariolę Bochniak i ks. Jana Seremaka, Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca pięknie wplotło scenę przedstawiającą nawrócenie syna dzięki modlitwie różańcowej matki oraz misterium rozmowy Jezusa Miłosiernego z duszą grzeszną, duszą w rozpaczy oraz z duszą cierpiącą.

Pomimo dużej liczby osób, dom rekolekcyjny okazał się błogosławionym miejscem dla ćwiczeń duchowych tak licznej wspólnoty. Fenomenem tych rekolekcji było uczestnictwo całych rodzin. Dzieci i młodzież mieli swój program rekolekcyjny, który zaowocował wspaniałym nawiązaniem dobrych relacji pomiędzy nimi. Zespół muzyczny Gloria udzielający się nie tylko podczas nabożeństw, ale również w trakcie spotkań formacyjnych, dał świadectwo piękna młodości, które winno służyć innym. Odpowiedzialni za rekolekcje: Jolanta i Krzysztof Bęben, kolejny raz  (były to już ósme rekolekcje) mogli na końcu wypowiedzieć swoją wdzięczność Bogu i ludziom, zaznaczając niezwykłą pomoc bł. Bronisława Markiewicza – apostoła trzeźwości.

Jan Seremak CSMA

Za: www.michalici.pl.