Międzynarodowa konferencja polonijna w Domu Głównym chrystusowców

We wtorek, 18 października w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja polonijna pod hasłem „Jan Paweł II wobec migrantów”. Głównym organizatorem sympozjum był ks. Wiesław Wójcik – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego (RAE). Było to już kolejne, organizowane co roku przez chrystusowców sympozjum, tym razem o szerszym zasięgu, bowiem obecni byli prelegenci i uczestnicy z 11 krajów świata.

W konferencji uczestniczyli zainteresowani problematyką księża i świeccy, w tym przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak i inni przełożeni, reprezentanci różnych polskich ośrodków naukowych, przedstawiciele Polonii i duszpasterze polonijni z różnych krajów, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa, grupa sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z wikarią generalną s. dr Ewą Kaczmarek na czele. Obecni byli także – w ramach dorocznego spotkania formacyjnego – młodzi kapłani chrystusowcy aktualnie pracujący w polskich parafiach, którzy niebawem będą wyjeżdżać do pracy polonijnej w różnych stronach świata.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.00 uroczystą Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Wojciecha Polaka – dotychczasowego delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, a obecnie sekretarza generalnego KEP. Eucharystię koncelebrowało 50 księży. Na zakończenie Mszy ks. Wiesław Wójcik wręczył ks. Biskupowi pamiątkowy „pierścień bł. Jana Pawła II” dziękując mu za zaangażowanie w sprawy duszpasterstwa polonijnego. Przed błogosławieństwem ks. bp. Polak przy relikwiach bł. Jana Pawła II odmówił modlitwę w intencji Polonii i jej duszpasterzy.

Po Mszy uczestnicy zgromadzili się o 10.30 w auli na zasadniczą część sympozjum. Gości przywitał organizator, ks. Wieslaw Wójcik, dyrektor IDE. Zaprezentował także pisma, które z okazji konferencji nadesłali: przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących abp. Antonio Veglio, Prymas Polski, abp. Józef Kowalczyk, przewodniczący KEP abp. Józef Michalik, Prymas senior kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz, Kancelaria Senatu RP i inni. Z ich treścią można się zapoznać na stronie IDE.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał ks. Tomasz Sielicki – przełożony generalny chrystusowców. W kontekście podjętego tematu zwrócił uwagę na emigracyjny rys życia Jana Pawła II, który pielgrzymując i umacniając w wierze emigrantów, sam był emigrantem.

Następnie prelegenci zaczęli wygłaszać referaty zgodnie z bardzo bogatym programem sympozjum. W przerwach uczestnicy mieli okazję między sobą wymieniać się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Po wszystkich referatach był czas na dyskusję i refleksje uczestników. Konferencja zakończyła się po godz. 18. Obrady podsumował wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak.

Konferencji towarzyszyła, w holu Domu Głównego, wystawa fotografii „Totus Tuus” autorstwa Andrzeja Winiarza – fotografa, który towarzyszył Janowi Pawłowi II w bardzo wielu pielgrzymkach. Były także pamiątki po bł. Janie Pawle II, jak np. jego sutanna.

Za: www.serwis.chrysusowcy.pl