O cyberprzestępczości we franciszkańskim gimnazjum

W środę w Gimnazjum św. Franciszka w Legnicy młodzież spotkała się z Ryszardem Piotrowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który na co dzień zajmuje się cyberprzestępczością.

Podinspektor uczulał młodzież na zagrożenia, które niesie ze sobą Internet, i uczył ich, jak się przed nimi chronić, jak się ich ustrzec.

Policjant mówił m.in. o cybeprzemocy (zastraszanie, upokarzanie), phisphingu (podszywanie się pod kogoś lub pod jakąś instytucję), stalkingu (uporczywe, złośliwe nękanie, prześladowanie), oszustwach, pornografii, o piractwie komputerowym (naruszanie prawa prasowego).

Na różnych przykładach pokazywał, jakie to rodzi konsekwencje dla nich i ich bliskich. Jednocześnie przestrzegał młodych ludzi, aby sami nie byli przestępcami. Przekonywał ich o tym, że w sieci tak naprawdę nie ma anonimowości, że policja ma swoje sposoby zidentyfikowania osób naruszających prawo. Podkreślał nieuchronność kary za dokonane złe czyny.

Policjant z Komendy Wojewódzkiej apelował do gimnazjalistów, aby chronili swój wizerunek i dane osobowe i nie udostępniali ich w sieci, bo są one później trudne, wręcz niemożliwe do usunięcia. „Internet pamięta!” – uświadamiał.

Radził, aby podając w Internecie informacje o kimś lub publikując czyjeś zdjęcie, upewnić się, że ta osoba nie ma nic przeciwko temu, a najlepiej uzyskać jej zgodę.

Podinspektor apelował, aby nie ufać osobom poznanym w sieci i aby rozmawiać z rodzicami bądź wychowawcami, jeśli coś w Internecie ich zaniepokoi czy wystraszy.

Ryszard Piotrowski podczas spotkania we franciszkańskim gimnazjum w Legnicy zaprezentował materiał, jaki przygotowała młodzież z innego gimnazjum, pokazujący, że łamanie prawa w Internecie jest równocześnie przekraczaniem Dekalogu.

Towarzyszący policjantowi z Wrocławia franciszkanin z Krakowa o. Jan Maria Szewek spointował to, że za naruszenie prawa objawionego i prawa stanowionego będzie trzeba również podwójnie odpowiedzieć – przed trybunałem boskim i ludzkim.

jms

Za: Redakcja.