Piękna liturgia – piękni ludzie!

Zakończyły się pierwsze w historii warsztaty o Liturgii Godzin prowadzone przez Franciszkańską Szkołę Muzyki i Liturgii. „Warsztaty nieustannego uwielbienia” – tak nazwali je organizatorzy – zgromadziły ponad 20 osób w dniach od 8 do 10 grudnia 2017 r. we franciszkańskiej „Albertówce” w Lubomierzu.

Uczestnicy mieli okazję przeżyć Liturgię Godzin według czasu i struktury jaką podają dokumenty i tradycja Kościoła.

W ramach warsztatów miały miejsce konferencje wtajemniczające w liturgię uświęcania czasu, podczas których warsztatowicze odkrywali historię, teologię i znaczenie Liturgii Godzin w życiu chrześcijanina. Ponadto czas wypełniony był ćwiczeniami warsztatowymi mającymi na celu naukę psalmów, hymnów, antyfon i responsoriów w melodiach gregoriańskich przekazanych przez franciszkańską tradycję liturgiczno-muzyczną. Opracowany materiał był na bieżąco wprowadzany w życie, poprzez uroczyście sprawowaną liturgię obejmującą wszystkie pory dnia i nocy.

Pewną nowością dla uczestników był starożytny obrzęd uroczystego zaplenia światła zwany lucernarium. Przekazane nabożeństwo przez Hipolita Rzymskiego wraz z odpowiednimi modlitwami i śpiewami zostało odprawione przed I nieszporami II niedzieli adwentu. Natomiast niedzielna Godzina czytań sprawowana w nocy z soboty na niedzielę została wzbogacona o wigilię czyli dodatkowe pieśni śpiewane według tonów psalmowych i czytanie Ewangelii.                          

Dziękujemy Panu Bogu za dar Liturgii Godzin – nieustannego uwielbienia Stwórcy, w które jesteśmy włączeni jako członkowie Kościoła. Z pewnością warsztaty ukazały nam, że jej piękno sprawia piękno w nas… i niech ono trwa.

Marcin Drąg OFMConv

Za: franciszkanie.pl.