Pierwsza rocznica kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka CRL

Dokładnie w połowie października zeszłego 2010 roku bracia i księża z Zakonu Kanoniczego uczestniczyli wspólnie w pielgrzymce do Rzymu, podczas której Ojciec Święty Benedykt XVI kanonizował Polaka, świętego z krakowskiego Kazimierza.

W rok po uroczystościach w Rzymie, w dniu 16 października 2011 roku Kanonicy Regularni Laterańscy obchodzili pierwszą rocznicę kanonizacji Współbrata-świętego Stanisława Kazimierczyka CRL.

Mszy Świętej, w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała, przewodniczył Ojciec, Opat dr Bernard Sawicki OSB z Tyńca wraz z Księdzem Marianem Szczecina CRL Wizytatorem Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich oraz współbraćmi i kapłanami z dekanatu kazimerzowskiego.

Homilię wygłosił Ksiądz dr Andrzej Scąber referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wspólnot zakonnych z krakowskiego Kazimierza: Ojcowie Augustianie i Pauluini, Bracia Bonifratrzy i Albertyni, Siostry Szarytki, Augustianki i Albertynki oraz nasi drodzy parafianie z parafii Bożego Ciała, w której nieprzerwanie od 1405 roku pracują i posługują współbracia św. Stanisława Kazimierczyka- Kanonicy Regularni Laterańscy.

Więcej na: www.kanonicy.pl