Powiew „ducha Asyżu” we Wrocławiu

W wieczór niedzielny, 9 X 2011, w stolicy Dolnego Śląska zaistniał „Asyż we Wrocławiu”. Halę Stulecia wypełnił klimat świętowania 25-lecia Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, który z inicjatywy papieża Jana Pawła II odbył się w Asyżu w roku 1986. W myśl programu ustalonego przez organizatorów – Fundację Pax et Bonum – centralnym punktem wydarzeń było spotkanie międzyreligijne. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, greckokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i religii muzułmańskiej oraz reprezentanci miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

„Wrocław to papieskie miasto spotkania, miasto, które jednoczy” – wybrzmiał w orędziu pokojowym głos Rafała Dutkiewicza, prezydenta miasta. „Nie ma pokoju bez mocnej i zdrowej rodziny” – stwierdził metropolita wrocławski arcybiskup Marian Gołębiewski. „Niechaj nasz wspólny głos będzie przesłaniem dla świata” – wyraził życzenie ewangelicko-augsburski biskup Ryszard Bogusz. W ocenie greckokatolickiego księdza Andrzeja Michaliszyna „pokój jest wartością, o którą prosimy (Ducha Świętego)”. Imam Ali Abi Issa wyjaśnił, że prawdziwie wierzący muzułmanin „to ten, od którego ręki i języka ludzie nie doświadczą zła i mogą czuć się bezpieczni”. Zebrani natomiast na modlitwie w Dniu Pojednania – Jom Kipur, „modlimy się wielokrotnie o odpuszczenie naszych grzechów wobec bliźnich i Wiekuistego” – zapewnił Jerzy Kichler z gminy żydowskiej.

Końcowe orędzie pokojowe było głosem zakonu franciszkańskiego, zrodzonego w Asyżu przed ośmiu wiekami. „Gromadzimy się w «duchu Asyżu» – który przekazał nam Jan Paweł II. Jest to duch „Pokoju i Dobra” – mówił ojciec Wacław Stanisław Chomik OFM. Zgromadzeni w Hali Stulecia ministrowie prowincjalni zakonu franciszkańskiego z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia… składamy wszystkim mieszkańcom Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski, błogosławieństwo świętych Franciszka i Klary: Pan niech obdarzy Was pokojem!”

W godzinach przedpołudniowych, w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu, ministrowie prowincjalni lub ich delegaci koncelebrowali mszę świętą o pokój w świecie.

W ostatnim akcie spotkania międzyreligijnego głosiciele orędzi podpisali wspólną, symboliczną Deklarację pokoju, złożoną z kilku myśli, które wygłaszali. Przyjęli też w darze sadzonki drzewa oliwnego, utożsamione powszechnie z darem pokoju.

Spotkaniu międzyreligijnemu towarzyszyły inne jeszcze wydarzenia. Odbyły się dwie dyskusje panelowe, jedna w kręgu młodzieży, a druga w grupie dorosłych. Owoce dyskusji zostały skrótowo przedstawione na zgromadzeniu ogólnym w formie „orędzia pokoju”. Uczestnicy obu paneli różnili się religijnie i kulturowo.

Uroczysty charakter miała Gala Laureatów, podczas której rozdawano nagrody zwycięzcom konkursów szkolnych o tematyce pokojowej. Wzięło w nich udział ok. 700 uczniów, głównie ze szkół wrocławskich różnych poziomów, w kategorii recytatorskiej, literackiej (poezja i proza), multimedialnej, teatralnej, monodramu i poezji śpiewanej.

Trafnym punktem programu był występ profesora Tran Quang Haia z Wietnamu. Zaprezentował on mało znane w Europie wietnamskie instrumenty muzyczne, m.in. batinin i drumla, oraz śpiew alikwotowy, wymagający odpowiedniej emisji głosu ludzkiego. Również celnym okazał się koncert chóru Aidija z Litwy (Wilno). Już w pierwszym punkcie repertuaru 28 śpiewaków nawiązało do „ducha Asyżu”, wykonując „Pochwałę Stworzenia”, utwór literacki św. Franciszka o braterstwie w świecie istot stworzonych i chwale ich Stwórcy. Dalsze utwory wyrażały najpierw śpiew sakralny, a potem ludowy.

Wyjątkowym przeżyciem stał się pokaz fontanny, w którym woda zbiegała się ze światłem, dźwiękiem i obrazem związanym z osobą Jana Pawła II. Jej pierwsze strumienie scaliły się ze słowami papieskimi: „Pragnę się zbliżyć do każdego z was, każdego z was przygarnąć, z każdym zamienić słowo… Darujcie, że jest to niemożliwe”.

Galę Laureatów i spotkanie międzyreligijne z głoszeniem Orędzi Pokoju prowadził Jerzy Skoczylas, znany satyryk i członek Kabaretu Elita.

Wydarzenie „Asyż we Wrocławiu” jest częścią VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki – Muzycznego Spotkania Kultur, pod nazwą „Pax et bonum per musicam”, który trwa w neogotyckim kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu w dniach od 7-12 X.

Za: www.franciszkanie.com