Pożegnania: o. Antoni Bradło CSsR

o. Antoni Bradło CSsRPrzed Wielkanocą zmarł w USA o. Antoni Bradło CSsR. Szczegóły dotyczące miejsca i daty pogrzebu zostaną wkrótce podane. Przeżył  84 lata, w zgromadzeniu 66, a w kapłaństwie 59. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…


O. Antoni Bradło

Urodził się 12 sierpnia 1932 r. w Lubczy, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w 1949 r., po odbyciu nowicjatu w Braniewie, złożył pierwsze śluby zakonne 5 sierpnia 1950 r. i profesję wieczystą 2sierpnia 1955 r. ; święcenia prezbiteratu przyjął 29  czerwca 1957 r. w Tuchowie z rąk ks. abpa Włodzimierza Jasińskiego.

Odbył roczne przygotowanie misyjne (tirocinium). Następnie pracował jako misjonarz i rekolekcjonista w Głogowie (1964), Gliwicach (1965), Braniewie (1966-67), Łomnicy (1970), Gdyni (1972-73), Wrocławiu (1973-77). Kilkanaście lat spędził na misjach w Argentynie, pracując w Wiceprowincji Resistencia (1967-1969 i 1977-1988).

Wiele lat pracował w USA, posługując w parafiach w duszpasterstwie języka hiszpańskiego i polskiego (Hightstown 1989-2007, Chicago 2007-2013). Jako emeryt należał do domu zakonnego w Tuchowie (od 2013 r.). Ostatnie miesiące życia spędził w USA.

Za: www.redemptor.pl.