Pożegnania: o. Pius Kazimierz Franciszek Jończy OFM

 śp. o. Pius Kazimierz Franciszek Jończy OFMW Poniedziałek Wielkanocny, 28 marca w godzinach popołudniowych, w klasztorze w Koninie odszedł do Pana śp. o. Pius Jończy OFM. Przeżył 89 lat, w Zakonie 69 lat, jako kapłan 62 lata.

Śp. o. Pius Kazimierz Franciszek Jończy OFM, s. Jana i Stefanii zd. Węglarz, urodził się 26 stycznia 1927 r. w Bulowicach k. Kęt (diecezja bielsko – żywiecka). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 5 sierpnia 1947 r. w Pilicy, gdzie odbył nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 18 sierpnia 1948 r. w Kętach, profesję uroczystą 27 stycznia 1952 r. w Krakowie. W latach 1950 – 1955 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Franciszka Jopa w dniu 3 kwietnia 1954 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską, m.in. jako katecheta, spowiednik, ekonom i wikariusz Domu, w klasztorach: Brzezinach Łódzkich, Pińczowie, Stopnicy, Brodnicy, Krakowie – Azorach, Zakliczynie, Koninie i w Kazimierzu Dolnym. Od 20 czerwca 1997 r. powtórnie przebywał w Koninie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 31 marca o godz. 12.00 w naszym kościele klasztornym pw. św. Marii Magdaleny w Koninie przy ul. Reformackiej 2.

Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach śp. o. Piusa.

Za: www.ofm.krakow.pl.