Pożegnania – oo. Józef Leszczyński OMI, Stanisław Wódz OMI i Piotr Czyrny OMI.

W niedzielę 17 marca 2013 r. do wieczności odeszło trzech polskich oblatów. Jednego dnia do Boga odeszli oo. Józef Leszczyński OMI, Stanisław Wódz OMI i Piotr Czyrny OMI.

O. Józef Leszczyński OMI, ur. się 17 lipca 1942 r. w Wilkowiecku, pow. Kłobuck. W latach 1957-1961 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach. W 1961 roku rozpoczął Nowicjat na Św. Krzyżu, gdzie 8 września 1962 roku złożył pierwsze śluby zakonne. lata 1962-1968 spędził w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. 8 września 1965 r. złożył wieczyste śluby zakonne a 23 czerwca 1968 przyjął święcenia kapłańskie.

Początek jego kapłańskiej posługi to Lubliniec a od 23 stycznia 1970 roku rozpoczął pracę na misjach w Kamerunie, gdzie spędził 37 lat swojego życia. Był tam proboszczem, założycielem misji, wikariuszem biskupim, wykładowcą prawa kanonicznego, wikariuszem generalnym, wikariuszem i sekretarzem prowincjalnym. Do Polski powrócił 5 września 2007 roku na stanowisko sekretarza prowincjalnego.

Od 15 lutego 2010 roku przebywał we wspólnocie Oblatów w Markowicach. Zmarł pojednany z Bogiem i otoczony modlitwą w szpitalu w Inowrocławiu 17 marca 2013 roku.

– we wtorek 19 marca pożegnanie w Markowicach; Msza św. o godz. 18.00 i eksporta ciała (do Obry);
– w środę 20 marca, o godz. 11.30 Msza św. i ceremonie pogrzebowe w Obrze.


O. Stanisław Wódz OMI, urodził się 09.01.1949 w Niegosławicach diecezja wrocławska, jako syn Wojciecha i Rozalii z domu Szypuła, był jednym z siedmiorga dzieci. Szkołę podstawową ukończył w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie, i w 1965 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Po maturze eksternistycznej w Bydgoszczy, rozpoczął nowicjat w Obrze i studia. Studia ukończył w 1976 roku obroną pracy magisterskiej z psychologii. W tym roku przyjął świecenia kapłańskie z rąk Abpa Baraniaka i został skierowany do Katowic jako duszpasterz młodzieży. Podczas pracy duszpasterskiej w Katowicach podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z homiletyki.

Od 1983 roku należał do Rady Prowincjalnej. W tym roku też został dyrektorem NSD w Markowicach. Od 1982 podjął wykłady z homiletyki w WSD w Obrze, które prowadził do 1998 r. W 1992 roku został mianowany proboszczem obrzańskiej parafii.

Od 1998 roku pełnił urząd superiora w Kodniu, a rok później został  proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia i Matki Jedności. W 2003 r. ks. bp Zbigniew Kiernikowski mianował o. Stanisława Wodza diecezjalnym egzorcystą.

Od 9 września 2011 roku o. Stanisław dołączył do delegatury we Francji i Beneluksie. Odszedł do Pana w drodze do klasztoru w Vaudricourt 17 marca 2013 roku.

– w czwartek 21 marca pożegnanie w Vaudricourt: Msza św. i eksporta ciała (do Kodnia);
– w sobotę 23 marca, o godz. 11.00 Msza św. i ceremonie pogrzebowe w Kodniu.


O. Piotr Czyrny OMI, ur. 27,04,1950 w Chudobie, diec. Opolska. Kontakt z oblatami rozpoczął od nauki w gimnazjum w Markowicach w 1964 r. Od 1970 r. rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Obrze. W 22.06.1975 r. Przyjął święcenia diakonatu z rąk Abpa Antoniego Baraniaka. Rok później otrzymał święcenia prezbiteratu.

Po święceniach został skierowany do pracy na rok do Miłomłyna. W 1977 r. rozpoczął pracę misyjną w Kamerunie. Pracował m.in.: w Guider, Yokadoumie, Garigombo-Ngoundi wśród plemienia Yangere, Mokolo w plemieniu Mafa i Kapsik, Figuil w Sanktuarium Bogarodzicy Maryi. Zmarł w drodze do szpitala.

Za: www.oblaci.pl.