Prowincja Warszawska Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu ma nowe władze

Prowincja Warszawska Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu ma nowe władzeProwincja Warszawska Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu  ma nowe władze. Przełożoną Prowincjalną  została naznaczona S. Teofania Migowska.

W skład Zarządu Prowincji wchodzą: s. Gertruda Wojtowicz – asystentka prowincjalna, s. Józefa Kobiela – sekretarka /radna prowincjalna, s. Bogna Noetzel – radna prowincjalna, s. Marta Oszczepalińska – radna prowincjalna, s. Angelina Cieszko – radna prowincjalna i s. Pawła Więcek – ekonomka prowincjalna.

Kadencja wybranego Zarządu rozpoczęła się z dniem 1 sierpnia i potrwa 6 lat.

Za: s. Amabilis Sikora csfn