Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny na wizytacji kanonicznej w Norwegii

W dniach od 28 lutego do 8 marca 2013 r. w ramach wizytacji generalnej Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Generał Edmund Jan Michalski MSF odwiedził Północną Norwegię. W kraju tym od 28 lat w diecezji Tromsø pracują Misjonarze Świętej Rodziny (w chwili obecnej jest ich pięciu).

Jednym z punktów programu była Msza św. koncelebrowana w katedrze w Tromsø – najbardziej na północ położonej katedrze świata. Mszy św. przewodniczył Nuncjusz Apostolski na kraje skandynawskie Ks. Abp Henryk Józef Nowacki. W koncelebrze Mszę św. sprawowali J.E. Ks. Bp Berislav Grgić  (biskup i prałat Tromsø), Ks. Edmund Jan Michalski MSF (Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny), a także Ks. Prałat Torbjørn Olsen (ekonom diecezjalny) oraz Ks. Marek Michalski MSF (Rektor wspólnoty MSF w Norwegii, a zarazem proboszcz tamtejszej parafii). Po Mszy św. Ksiądz Generał wraz z księżmi biskupami spotkał się ze wspólnotą parafialną Tromsø.

Obszar Diecezji Tromsø (a właściwie Niezależnej Prałatury) jest niezwykle rozległy, równy niemal połowie terytorium Polski. Do diecezji tej należy również Spitzbergen, który oddalony jest od Tromsø o około 1,5 godz. lotu samolotem. Każdorazowy proboszcz parafii w Tromsø odwiedza Spitzbergen 3 razy w roku. W ramach jednej z tych wizyt 04 marca Ksiądz Generał wraz z Nuncjuszem Apostolskim oraz Ks. Bp. Berislavem Grgić’em i Rektorem a zarazem proboszczem parafii w Tromsø udali się na Spitzbergen liniowym samolotem. Po przybyciu do Longyearbyen zostali przyjęci bardzo serdecznie przez proboszcza luterańskiej parafii pastora Leif Magne Helgesena, z którym współpraca ekumeniczna układa się bardzo dobrze.

Następnie udali się do Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, gdzie pracuje 10 polarników z Polski. Tam też, na Przylądku Wilczka, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (przy minus 250 C i bardzo silnym wietrze) została odprawiona Msza św. Po Mszy św. oraz obiedzie spożytym wspólnie z polarnikami na stacji polarnej powrócili do Longyearbyen, gdzie w kościele luterańskim została odprawiona katolicka Msza św. Na Mszę przybyło około 40 mieszkańców Longyearbyen, wśród których było pięciu katolików. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z tamtejszą wspólnotą, a następnie biskupi, Ksiądz Generał i pozostali uczestnicy wyprawy spotkali się z gubernatorem Spitzbergenu.

Po powrocie do Tromsø 07 marca miał  miejsce dzień skupienia tamtejszej Wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny, w czasie którego Ksiądz Generał przeprowadził rozmowy wizytacyjne ze współbraćmi. Przełożony Generalny powrócił do Rzymu w sobotę 09 marca br.

Inf. przesłał Ks. Marek Michalski MSF – Rektor z Tromsø

Za: x. Bogdan Mikutra msf, Sekr. Prow.