Redemptoryści: o. dr Józef Smyksy prezydentem Fakultetu Teologicznego

Dnia 15 lutego 2013 o. dr Józef Smyksy CSsR objął stanowisko prezydenta (odpowiednik dziekana) Fakultetu Teologicznego w Uniwersytecie Katolickim w Cochabamba w Boliwii.

O. Józef Smyksy ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie. Po przyjęciu święceń prezbiteratu (1989), wyjechał na pracę misyjną do Boliwii (1990). Tam pracował jako duszpasterz, socjusz nowicjatu, a następnie prefekt postulatu. Studiował teologię moralną w Rzymie w Akademii Alfonsjańskiej (1994-1999) uzyskując tytuł doktora na Uniwersytecie Laterańskim. Po powrocie do Boliwii był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Chochabamba oraz wykładowcą Uniwersytetu Katolickiego.

Historia Fakultetu Teologicznego w Chochabamba dzieli się kilka okresów. W 1969 r. Konferencja Episkopatu Boliwii powołała do istnienia Wyższy Instytut Studiów Teologicznych i Kościelnych, którego celem było przygotowanie teologiczne kandydatów do kapłaństwa oraz formacja osób zakonnych i świeckich.

W 1986 roku Wyższy Instytut Studiów Teologicznych został afiliowany do Papieskiego Uniwersytetu Xaveriana w Bogocie (Kolumbia). Na mocy dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 30 marca 2000 roku Wyższy Instytut Studiów Teologicznych stal się instytutem naukowym sui iuris. Zaś w roku 2012 wspominana Kongregacja przekształciła go w Fakultet Teologiczny Świętego Pawła.

Na obecnym etapie Fakultet przygotowuje studentów w zakresie „matury” (bakalaureat) i licencjatu z teologii w trzech specjalizacjach: misjologia, teologia pastoralna i teologia duchowości. W przygotowaniu jest program doktoratów w wymienionych specjalizacjach. Fakultet posiada tez Centrum Studiów Teologicznych, które wydaje czasopismo YACHAY, wychodzące już 29 lat.

Za: www.redemptor.pl.