Redemptoryści: Zjazd przełożonych i proboszczów

Doroczne spotkanie przełożonych domów zakonnych Prowincji Warszawskiej i proboszczów odbył się w Rowach w dniach 3-5 października br. Spotkanie miało charakter formacyjno-informacyjny.
Uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Nowa ewangelizacja w oparciu o lineamenta Synodu Biskupów”, który wygłosił ks. Zbigniew Rutkowski, wykładowca WSD w Pelplinie. Podczas spotkań z Zarządem Prowincji była miejsce do wymiany doświadczeń i planowania współpracy w ramach prowincji. Istotnym punktem programu były celebracje liturgiczne – Eucharystia i liturgia godzin, przeżywane wspólnie przez uczestników spotkania.