Rekolekcje rodziny franciszkańskiej

Na górze Alwernii, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty, miało miejsce spotkanie Zarządów Generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego oraz Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka (TOR). Od 5 do 8 października trwali na wspólnej modlitwie oraz wysłuchali rekolekcji prowadzonych przez br. Giacomo Bini OFM. Franciszkanin poruszył temat życia konsekrowanego, jego misji i tożsamości oraz potrzeby otwartości na nowe wyzwania: odnowę struktur i gotowość na prowadzenie przez Ducha Pańskiego. „Powołanie franciszkańskie – powiedział br. Giacomo – nie może utracić swego charakteru prorockiego i świeżości natchnienia ewangelicznego”.

Wraz z Ministrami Generalnymi byli obecni Definitorzy oraz Sekretarze Generalni.

Klimat braterstwa przeplatały chwile modlitwy, refleksji i milczenia. Piękno świętej góry i świadomość dotykania miejsc tak drogich Biedaczynie z Asyżu, inspirowały do modlitwy i wzajemnego dzielenia się. Miejscowa wspólnota braci, grupa pustelników, zamieszkująca część klasztoru, oraz nowicjusze okazali wiele życzliwości w braterskim przyjęciu prawie 40-osobowej grupy braci. Jak mówią uczestnicy: „doświadczenie bycia razem wzmocniło nasze wzajemne relacje, ukazało bogactwo i różnorodność charyzmatu jaki otrzymaliśmy od Św. Franciszka i to wszystko jeszcze raz napełniło nas zapałem do służby Kościołowi i światu jako bracia mniejsi”.

Za: www.kapucyni.pl