Rekolekcje świeckich dominikanów

Kilkudziesięciu świeckich dominikanów z całej Polski wzięło udział w rekolekcjach, które w dniach od 14 do 16 października odbyły się w Sulejówku pod Warszawą. Rekolekcje połączono z wyborem nowych władz.

„Modliliśmy się w intencjach całej prowincji świeckich dominikanów, szczególnie pamiętając o chorych, samotnych i cierpiących członkach naszej fraterni” – powiedziała Małgorzata Mazur, która ponownie została wybrana na czteroletnią kadencję przełożoną prowincjalną. Jej zastępcą został Arkadiusz Pius Biały, a członkami Rady Prowincji: Anna Sulikowska, Piotr Olszewski i Piotr Grodecki.

Rekolekcje poprowadził prowincjalny promotor Fraterni Świeckich św. Dominika, o. Dariusz Kantypowicz. Gościem tercjarzy był przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski.Uczestnicy rekolekcji rozmawiali też o bieżących problemach i zadaniach na najbliższe lata. Do najważniejszych z nich należą prace nad programem formacji oraz przygotowania do przypadającego w 2016 roku jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego.

Tercjarze to trzecia, po braciach i mniszkach, gałąź Zakonu Kaznodziejskiego. Należą do niej osoby świeckie, które w codziennych warunkach starają się żyć duchowością dominikańską. W Polsce w kilkunastu wspólnotach afiliowanych przy klasztorach braci bądź sióstr działa prawie pół tysiąca tercjarzy dominikańskich.

sz/dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl