Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. biskupa Adolfa Szelążka

Pragniemy podzielić się radością, iż w dniu 4 marca 2013 roku, otrzymałyśmy pismo z Kurii Toruńskiej, w którym załączona została odpowiedź (nihil obstat) Stolicy Apostolskiej w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych po konsultacjach z innymi kongregacjami wyraziła swoją pozytywną odpowiedź w sprawie procesu. W piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r., Prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych Kardynał Angelus Amato napisał, że: „ze strony Stolicy Apostolskiej nic nie stoi na przeszkodzie w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka”.

Dziękujemy Opatrzności Bożej, iż w trwającym Roku Wiary możemy cieszyć się pozytywną odpowiedzią Stolicy Apostolskiej oraz przystąpić do dalszych prac zmierzających do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka. Pragniemy również podziękować za pracę osób, zaangażowanych w proces Ojca Założyciela, zawierzając ich opiece Bożej.

Za: www.biskupszelazek.republika.pl.