Rzym: kongres „Kobiece oblicze nowej ewangelizacji”

W przeddzień watykańskiego spotkania „nowych ewangelizatorów” odbywał się w Rzymie kongres „Kobiece oblicze nowej ewangelizacji”. Został zorganizowany przez Instytut Wyższych Studiów o Kobiecie przy Papieskim Ateneum Regina Apostolorum. Na program złożyły się wystąpienia szeregu kobiet, zarówno świeckich, jak i zakonnic, zaangażowanych w różne dzieła ewangelizacyjne. Były wśród nich zarówno siostry misjonarki pracujące wśród ubogich trzeciego świata, jak i osoby poświęcające się służbie ludziom w krajach europejskich. Większość uczestniczek kongresu o kobiecym obliczu nowej ewangelizacji to Włoszki, ale jest też np. żona byłego premiera brytyjskiego Cherie Blair, z zawodu adwokat.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie.