Służew pomógł Żółkwi

Ponad 50 tysięcy złotych zebrały w dominikańskiej parafii na warszawskim Służewie siostry dominikanki z Żółkwi na Ukrainie.

3 marca polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika przez całą niedzielę kwestowały wśród służewskich parafian na rzecz prowadzonych przez siebie na Ukrainie licznych dzieł charytatywnych.

Zachęcając wiernych do wsparcia kwesty, służewscy dominikanie przypominali, że z Żółkwi pochodzi czczony w ich kościele obraz Matki Bożej. Polscy dominikanie wywieźli go stamtąd w 1945 roku, gdy po zajęciu tych ziem przez Związek Radziecki, musieli opuścić Żółkiew.

Rok później wizerunek Matki Bożej Żółkiewskiej – Niepokalanej Królowej Różańca Świętego umieszczono w dominikańskiej kaplicy Świętego Jacka na Służewie, a w 1994 roku – w nowo wybudowanym kościele Świętego Dominika.

Do położonej niedaleko Lwowa kilkunastotysięcznej Żółkwi polskie dominikanki przybyły w 1994 roku na zaproszenie ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Mariana Jaworskiego. W tamtejszej parafii katechizują dzieci i młodzież, organizują dla nich letni wypoczynek, otaczają opieką chorych i opuszczonych oraz prowadzą szkołę języka polskiego.

Za: www.dominikanie.pl.