Spotkanie KPF w Poznaniu

Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich (KPF) tym razem obradowała w klasztorze Braci Mniejszych w Poznaniu w dniu 8 października br. Jak zawsze, to spotkanie ministrów prowincjalnych zakonów franciszkańskich w Polsce, stało się swoistym forum wymiany bieżących informacji dotyczących życia dziesięciu franciszkańskich prowincji w Polsce. Obecny czas bogaty jest w różnorodne inicjatywy franciszkańskie, które wpisują się w Rok Kolbiński upamiętniający 70. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, oraz w Rok św. Klary przywołujący fakt dokonania radykalnego wyboru życia ewangelicznego przez tę szczególną towarzyszkę Biedaczyny z Asyżu w roku 1211. Ze szczególną uwagą bracia prowincjałowie zgromadzeni na KPF zajęli się kwestią pewnego przeorganizowania prawnego Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Wszystko po to, aby umożliwić lepsze, bardziej sprawne funkcjonowanie tego bodajże jedynego w Polsce instytutu naukowego zajmującego się studiami nad duchowością franciszkańską. Prowincjałowie podjęli również kwestię wydawnictw franciszkańskich, w tym wydania brewiarza franciszkańskiego, nad którym prace trwają już od kilku lat. Szczególnym punktem obrad KPF były wybory nowego przewodniczącego, którym ponownie został br. Jacek Waligóra OFMCap, Minister Prowincjalny Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Potwierdzono również na kolejną kadencję pełniącego funkcję Sekretarza KPF br. Pawła Teperskiego OFMCap. Następne spotkanie KPF planowane jest w marcu w klasztorze Braci Mniejszych w Krakowie.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Za: www.kapucyni.pl