Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Lourdes

W niedzielę, 9 października zakończyło się trwające od piątku w Lourdes doroczne zebranie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli księża i świeccy z 14 krajów Europy, w tym kilku księży chrystusowców. Obradom przewodniczył Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji bp Wojciech Polak. Tematem spotkania było „Przesłanie Jana Pawła II skierowane do emigracji polskiej”.

W trakcie obrad zostały wygłoszone referaty nawiązujące do przesłania Jana Pawła II. Dyskutowano także nad przypomnieniem, pogłębieniem i wprowadzeniem w życie jego nauczania. Członkowie rady przedstawili osiągnięcia i realizację poszczególnych inicjatyw duszpasterskich emigracji. Dyskutowano nad zaangażowaniem świeckich w propagowanie i wcielanie w życie nauczania bł. Jana Pawła II. Wskazano również na konieczność powołania trzech komisji: ds. młodzieży, ds. małżeństw i rodzin, oraz ds. szkół i katechizacji.

ks. Krzysztof Tyliszczak TChr, Lourdes, ll/rv

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl