Spotkanie zarządów Rodziny Świętego Pawła

16 marca 2013 roku w Warszawie, w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, odbyło się wspólne posiedzenie zarządów zgromadzeń zakonnych należących do Rodziny Świętego Pawła: Towarzystwa Świętego Pawła, Sióstr Świętego Pawła, Sióstr Apostolinek oraz Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.

Spotkanie poświęcone było m.in. przygotowaniu Jubileuszu 100-lecia powstania Rodziny Świętego Pawła, jaki obchodzony będzie w roku 2014.

Galeria z posiedzenia tutaj.

Za: www.paulus.org.pl.