Benedykt XVI ogłosił troje nowych świętych

Nowi święci – Gwidon Maria Conforti, Alojzy Guanella z Włoch oraz Bonifacja Rodríguez Castro Castro z Hiszpanii są wymownym znakiem żarliwej miłości Boga – stwierdził dziś Benedykt XVI podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie.

Byli oni założycielami nowych rodzin zakonnych – misyjnej a także podejmujących opiekę nad najuboższymi oraz troszczących się o formację i ewangelizację miejsc pracy. Wszyscy oni żyli na przełomie XIX i XX wieku.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, mówiącej o przykazaniu miłości Boga i bliźniego Ojciec Święty podkreślił, że podstawowym wymogiem dla każdego chrześcijanina jest obecność Boga w naszym życiu. „Musi on przeniknąć wszystkie warstwy naszego bytu i całkowicie je wypełnić: serce musi o Nim wiedzieć i zgodzić się, aby je dotknął; podobnie jak duszę, naszą wolę i decyzje, a także inteligencję i myślenie” – zaznaczył papież.

Benedykt XVI przypomniał biografie nowych świętych. Mówiąc o założycielu Pobożnego Stowarzyszenia św. Franciszka Ksawerego dla Misji Zagranicznych, bp. Gwidonie Marii Confortim (1865-1931), zaznaczył, że jego życie było naznaczone cierpieniem, a jednak potrafił on przyjmować każdą sytuację w zaufaniu Bożej opatrzności. Jako pierwszy przeżywał to, czego uczył swoich misjonarzy, że doskonałość polega na pełnieniu woli Bożej.

Przypominając św. Alojzego Guanellę (1842-1915), założyciela żeńskiego Zgromadzenia Córek Maryi od Opatrzności i męskiego – Sług Miłosierdzia papież wskazał, iż był on nade wszystko apostołem miłosierdzia. Zachęcił, aby był on wzorem głębokiej i owocnej syntezy działania i kontemplacji.

Natomiast mówiąc o życiu Bonifacji Rodríguez Castro Castro (1837-1905) papież podkreślił jej zaangażowanie w obronę godności ludzkiej pracy, która ma być także świadectwem Ewangelii.

Benedykt XVI zachęcił wiernych, aby przykład nowych świętych był dla współczesnych chrześcijan wzorem w świadczeniu autentycznej miłości Boga i bliźniego.

KAI/ad

Za: www.deon.pl