Franciszkańska Prowincja Wniebowzięcia NMP – Relikwie Jana Pawła II w Smoleńsku

Niedzielny poranek 25 marca w Smoleńsku rozpoczął się jak zwykle porannymi modlitwami o 7:30. Tym razem w modlitwie wziął udział ojciec Enrike Bonet, kapłan, numerariusz z Opus Dei. Poranna modlitwa rozpoczynała ostatni dzień rekolekcji parafialnych.

O godzinie 11:00, przy wypełnionej kaplicy, odbyła się uroczysta Msza Święta. Wyjątkowości celebracji dodawało nabożeństwo wprowadzenia do naszej parafii relikwii bł. Jana Pawła II. Relikwie znalazły się w specjalnie przygotowanym miejscu, którym stała się wnęka w ścianie kaplicy. Relikwie bł. Jana Pawła II są szczególnym znakiem błogosławieństwa dla naszej parafii i całego miasta, a także dla Rosji. Smoleńsk jest jednym z pierwszych miejsc w Rosji, które mogą szczycić się obecnością tak drogiej pamiątki. Jest ona znakiem opieki i wstawiennictwa błogosławionego Papieża.

O. Enrike, który stał się dostojnym świadkiem tego wydarzenia, jest członkiem Opus Dei. Pochodzi z Hiszpanii, przebywa w Rosji od półtorej roku, posługuje w Centrum duchowym odziału Prałatury Dzieła Bożego w Moskwie.

Posługa w czasie Wielkopostnych rekolekcji została powierzona kapłanowi z Opus Dei pierwszy raz we współczesnej historii parafii. Ojciec Enrike prowadząc w naszej parafii rekolekcje, jak sam wyznał, bardzo liczył na Ducha Świętego, bo bez Niego nasze ludzkie słowa niewiele mogą. I nie przeliczył się, ponieważ Duch Święty zdołał przez niego poruszyć umysły i serca parafian. Tematem przewodnim było wezwanie do świętości w świecie.

Świętość jest prowokacyjnym wezwaniem i zadaniem, które Kościół po Soborze Watykańskim II pokazuje ludziom wszystkich stanów. Szczególną nowością jest wezwanie do głębokiego życia w zjednoczeniu z Bogiem skierowane pod adresem ludzi świeckich. Jak wyjaśniał rekolekcjonista, jest to możliwe dzięki częstej Mszy Świętej, częstej spowiedzi, codziennej modlitwie, współpracy z kierownikiem duchowym oraz uświęcaniu codzienności przez doskonalenie się w zwykłej pracy wykonywanej dla Boga. Skutki tej pracy są następnie ofiarowane w czasie Mszy Świętej jako „owoc pracy rąk ludzkich” i dzięki mocy Ducha Świętego zostają uświęcone. Jak duchowy dar w czasie Eucharystii tak i codzienność stają się miejscem uświęcającej Obecności Boga.

Ojciec Enrike w czasie rekolekcji przywołał przykłady ludzi świeckich: lekarza, studentki, a także gospodyni domowej. Postacie te uświęciły się w codzienności, a dziś stały się znakiem świętości dla całego Kościoła. Parafianie z zainteresowaniem sięgali po rozłożone w kaplicy ulotki o duchowości Opus Dei a także obrazki Św. Jose Maria Escriva, założyciela Dzieła Bożego.

Ojciec rekolekcjonista codziennie wiele czasu spędzał w konfesjonale. Każdego dnia wielu z parafian skorzystało z jego posługi sakramentalnej i wróciło do przyjaźni z Bogiem, pogłębiło ją. Poza głoszeniem Słowa Bożego włączył się On w codzienny rytm naszej wspólnoty zakonnej: wspólnotowe modlitwy, posiłki, rekreacje. Gość miał także okazję dowiedzieć się trochę o historii miasta i  zwiedzić niektóre miejsca w Smoleńsku.

o. Aaron Kubas OFM, Smoleńsk

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl.