Kapucyni: Formacja do kontemplacji

Konferencja Północnej Ameryki i Oceanii Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (NAPCC) zorganizowała, w dniach 11-13 października br., w Washington (USA), spotkanie na temat formacji do kontemplacji.

Uczestnikami spotkania byli wszyscy formatorzy i duszpasterze powołań z Konferencji oraz bracia z Generalnego Sekretariatu Formacji.

Christopher Popravak z prowincji Mid-America ukazał w swojej konferencji historię kontemplacji, zaczynając od rozumienia jej przez starożytnych Greków, następnie przez Ojców pustyni, wczesny monastycyzm, kończąc na najbardziej znanych kapucynach. Robert Barbaro z prowincji Western America, członek zespołu formatorów w międzyprowincjalnym nowicjacie w Santa Ynez w Kalifornii, zaprezentował refleksję na temat współczesnego doświadczenia kontemplacji w kontekście północnoamerykańskim. David Songy z prowincji Mid-America, prowadzący całe spotkanie, ukazał związek pomiędzy formacją do kontemplacji a kwestią forum zewnętrznego i wewnętrznego.

Ostatni dzień spotkania został przeznaczony na prace w małych grupach i dyskusję na temat kandydatów do zakonu, młodych braci oraz pragnienia kontemplacji w dzisiejszym kontekście kulturowym. Na zakończenie uczestnicy próbowali opisać podstawową dynamikę kontemplacji we franciszkańskim kontekście opierającym się na integracji aspektu wspólnotowego i indywidualnego.

Za: www.kapucyni.pl