Kapucyni: Nowy dom w Biełgorodzie

29 czerwca 2018 roku br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, po uzyskaniu zgody radnych zarządu Prowincji, Biskupa diecezji saratowskiej oraz Ministra Generalnego, erygował dom zakonny w Biełgorodzie, w Rosji. Patronami nowoustanowionej wspólnoty zostali Wszyscy Święci Zakonu Serafickiego.

Oprócz Ministra Prowincjalnego w uroczystościach towarzyszyli również bracia: Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny, Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji, Aleksander Mogilny – radny Kustodii oraz bracia z Woroneża wraz z delegacją z tamtejszej parafii.

Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza święta odpustową w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – patronów parafii.

Świętowaliśmy również 15-lecie przybycia Kapucynów do Rosji i rocznicę naszej obecności w Biełgorodzie. Na początku Mszy  świętej został odczytany dekret erygowania wspólnoty, a po Eucharystii został poświęcony dom, po czym wszyscy zostali zaproszeni na mały poczęstunek – tłumaczył br. Grzegorz Ogórek z Biełgorodu.

Niech dobry Bóg błogosławi naszym Braciom posługującym Rosji.

Za: www.kapucyni.pl