Karmelitański prezent Franciszka

Papież dał w świątecznym prezencie swoim współpracownikom książkę bł. karmelity bosego – Eugeniusza od Dzieciatka Jezus.

Na zakończenie spotkania świątecznego ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej, które odbyło się 21 grudnia, Papież Franciszek ofiarował im w podarunku książkę beatyfikowanego rok temu karmelity bosego, o. Eugeniusza od Dzieciatka Jezus (Grialou), pt. „Chcę widzieć Boga” (Je veux voir Dieu) w wersji włoskiej, wraz z książką “La festa del perdono” (Święto przebaczenia), opracowaną przez kard. Mauro Piacenza z Penitencjarii Apostolskiej, jako wspomnienie Jubileuszu Miłosierdzia i pomoc w odniesieniu do sakramentu pokuty i odpustów.

W swym przemówieniu Ojciec Święty mówił o posłudze Następcy Piotra oraz jego współpracowników jako naśladowaniu Chrystusa, a relacjach Kurii z państwami, Kościołami partykularnymi, Kościołami Wschodnimi, o dialogu ekumenicznym a także dialogu z judaizmem, islamem, innymi religiami i z całym światem. Ojciec Święty zachęcił, aby dykasterie Kurii Rzymskiej działały jak anteny wysyłające i przyjmujące, by Stolica Apostolska była budowniczym mostów, pokoju i dialogu między państwami. Franciszek wskazał też na znaczenie dialogu ekumenicznego i swoją refleksję – w 500. rocznicę Reformacji – zakończył cytatem z „Cherubowego wędrowca”, śląskiego poety religijnego doby baroku, protestanta Anioła Ślązaka: „Potrzeba tylko ciebie: Gdybyż to kołyską serce me się stało, Bóg by znów na Ziemi był dzieciną małą”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD